Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Sociologia Mediambiental

Codi de l'assignatura: 360925

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Belen Cano Hila

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

45

 

(Presentaciķ del tema del dia per part del professor, debat del text corresponent al tema de la setmana.)

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial i no presencial

 

15

 

(Preparaciķ del material empíric del treball (recerca).)

Treball tutelat/dirigit

20

(En relaciķ amb el treball de recerca.)

Aprenentatge autōnom

70

(Temps per preparar les lectures i elaborar les síntesis, i per a la preparaciķ orientada a la prova.)

 

 

Recomanacions

 

Atès que l’assignatura es planteja el repte de la transició cap a una societat postcarboni, es recomana haver cursat les assignatures fonamentals vinculades a estructura social i teoria sociològica, així com les assignatures vinculades a l’anàlisi territorial. Es busca incloure la dimensió ambiental en l’anàlisi sociològica.

Per tal de fer un bon seguiment de l’assignatura, es recomana seguir l’actualitat sobre l’estat del planeta, sobre les negociacions en matèria de polítiques ambientals a escala global, i sobre les polítiques i accions locals que s’estan duent a terme.

Es recomana practicar la lectura en llengua anglesa, ja que algunes lectures proposades seran en aquest idioma.

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu āmbit / capacitat de manifestar visions integrades i sistčmiques).

   -

Coneixement de la poblaciķ, els recursos i el medi ambient.

   -

Capacitat d'analitzar les transformacions i l'evoluciķ de les societats contemporānies, i d'elaborar propostes sobre els futurs probables, possibles i desitjables.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Entendre com s’ha analitzat des de la sociologia la qüestió de la relació de la humanitat amb els seus ecosistemes i el naixement del pensament ambientalista.

 • Conèixer els impactes ambientals de la Terra per pensar l’articulació d’una societat de la suficiència des dels límits del planeta i dels recursos naturals disponibles.

 • Reconceptualitzar la relació entre la societat contemporània i la naturalesa. Mostrar la pressió de la societat global sobre el medi ambient.

 • Observar el declivi dels ecosistemes i els impactes socials del canvi climàtic sobre les comunitats i poblacions.

 • Analitzar les principals línies de pensament sobre l’ambientalisme i l’economia, incloent-hi les respostes cap a una economia verda o ecoeconomia o l’ecofeminisme.

 • Investigar les iniciatives en transició cap a una societat postcarboni i ecofeminista, i mostrar un canvi de perspectiva en la cultura de la interdependència entre sistemes socials i naturals.

 

 

Blocs temātics

 

1. Teoria sociolōgica i medi ambient

2. Límits planetaris i canvi climātic

2.1. Els límits planetaris

Els 9 límits planetaris
Anàlisi d’alguns límits planetaris arrabassats

 • Canvi climàtic
 • Biodiversitat
 • Una explicació global: l’antropocè

2.2. La crisi energètica

Crisi energètica i dels recursos: conseqüències i possibles sortides

3. Societats en transiciķ

3.1. Eines per a l’anàlisi ambiental

 • La petjada ecològica i la motxilla ecològica
 • Els serveis dels ecosistemes
 • Altres formes de mesurar l’impacte ambiental

3.2. Ecoeconomia, economia verda i consum

 • Consum i estructura de l’ecoeconomia
 • L’economia verda
 • Els béns comuns

3.3. Sostenibilitat urbana

 • Ordenament urbà i sostenibilitat: producció de l’espai, naturalesa i sostenibilitat
 • La justícia ambiental i els moviments urbans a favor de la sostenibilitat 
 • La transformació de la mobilitat, l’energia i l’economia local

3.4. Gestiķ dels recursos

3.5. Perspectiva eco-feminista

 • Bases conceptuals i principis fonamentals
 • Feminisme ecologista com a resposta a la crisi ecològica global
 • Diversitat dels plantejaments eco-feministes
 • Algunes respostes dels ecofeminismes

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinen quatre tipus d’activitats:

 1. La classe magistral (presencial o en streaming), en què el professor exposa els continguts de la matèria, que es combina amb debats i discussió sobre els temes.
 2. La participació durant el curs, que s’avalua a través d’activitats i exercicis individuals (qüestionaris breus, debat en fòrums, exercicis pràctics breus, etc.), que han de lliurar-se mitjançant el Campus Virtual, i que pretenen consolidar els conceptes de les sessions teòriques, les lectures i els debats a classe.
 3. El desenvolupament de diverses pràctiques temàtiques que complementen els exercicis del punt 2.
 4. D’altra banda, els estudiants, organitzats en grups, han de desenvolupar un tema socioambiental d’una llista proposada pel professor. El desenvolupament del treball es recolza en tutories grupals. Els materials del treball grupal s’han de lliurar i compartir en el Campus Virtual.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació del rendiment de l’alumnat es fa sobre la base de:

— Proves de síntesi (computen un total d’un 50 %).

— Pràctiques i treballs (computen un total d’un 50 %).

La modalitat de les proves de síntesi es concretarà en funció de la situació durant el curs, de manera que poden ser presencials o fer-se per altres vies.

El nombre de proves i el contingut de les pràctiques i treballs es concreta a principi de curs. Per poder superar l’assignatura, cal haver aprovat tant les proves com les pràctiques.

Per a la reavaluació, cal que l’alumnat es posi en contacte amb el professorat per seguir les indicacions estipulades, i compartides al Campus Virtual.

 

Avaluaciķ única

S’entendrà que l’estudiant renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta la darrera prova d’avaluació continuada. A partir d’aquest moment, cal que contacti amb el professorat responsable per tal de rebre indicacions de quin és el pla de treball que es contempla a l’avaluació única, el qual serà públic al campus virtual.

Per a la reavaluació, cal que l’alumnat es posi en contacte amb el professorat per seguir les indicacions estipulades, i compartides al Campus Virtual.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ASSADOURIAN, E. ; RENNER, M. (dir.). State of the world 2012 : moving toward sustainable prosperity. Washington, DC : Island Press, cop. 2012.

Catāleg UB  Enllaç

CANADELL, A. Habitar la ciudad. Madrid : Miraguano, cop. 2010

Catāleg UB  Enllaç

GARDNER, G., PRUGH, T. i RENNER, M. (2016) La situación del mundo 2016: Ciudades Sostenibles Barcelona: Icaria

Catāleg UB  Enllaç

GARDNER, G. ; PRUGH, T. ; RENNER, M. (dir.) State of the world 2015 : confronting hidden threats to sustainability. Washington, DC : Island Press, [2015]

Catāleg UB  Enllaç

MARTINEZ-ALIER, J. (1992) De la economía ecológica al ecologismo popular. Barcelona: Icaria

Catāleg UB  Enllaç

PRUGH, T. ; RENNER, M. (dir.). State of the world 2014 : governing for sustainability. Washington : Island Press, 2014

Catāleg UB  Enllaç

SACHS, W. ; SANTARIUS, T. (eds.). Un Futuro justo : recursos limitados y justicia global. Barcelona : Icaria : Intermón Oxfam, 2007

Catāleg UB  Enllaç

STARKE, L. (ed.) State of the world 2011 : innovations that nourish the planet. London : Earthscan, 2011

Versiķ en línia (2011)  Enllaç

STARKE, L. (ed.). State of the world 2013 : is sustainability still possible?. Washington. D.C. : Island Ppress, 2013

Catāleg UB  Enllaç

SEMPERE, J. (2008) Mejor con menos: necesidades, explosión consumista y crisis ecológica Barcelona: Noema

Catāleg UB  Enllaç

SEMPERE, J. (2018) Las cenizas de Prometeo: Transición energética y socialismo Barcelona: Ediciones de Pasado y Presente

Catāleg UB   Enllaç

SMITH, N. (2010) Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. New York: Verso.

Catāleg UB  Enllaç

Article

COOK, I.; , I SWYNGEDOUW, E. (2012) ’Cities, Social Cohesion and the environment: Towards a Future Research Agenda’ Urban Studies, vol. 49, n. 9 pp.1959-1979

HERRERO, Y. (2015). Apuntes introductorios sobre el Ecofeminismo. Boletín de recursos de información, nº43. Disponible a: https://bit.ly/3znuvWD

HERRERO, Y. (2013). Pautas ecofeministas para repensar el mundo. BOLETINECOS. Disponible a: https://bit.ly/3xiMETB

HERRERO, Y. (2013). Miradas ecofeministaspara transitar a un mundo justo y sostenible. Revista de Economía Crítica, 16: 278-307.