Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Control Social

Codi de l'assignatura: 360926

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Clara Camps Calvet

Departament: Departament de Sociologia

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Apunts en el Campus Virtual

 

Apunts en el Campus Virtual.

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

45

 

-  Tutoritzaciķ per grups

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

45

Aprenentatge autōnom

45

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Compromís čtic (capacitat crítica i autocrítica / capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions čtiques i deontolōgiques).

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anālisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicaciķ dels coneixements a la prāctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciķ a noves situacions).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Presa de decisions i resoluciķ de problemes.

   -

Anālisi dels conceptes i les generalitzacions principals sobre la societat humana, la seva estructura i els seus processos.

   -

Identificaciķ i avaluaciķ dels conceptes bāsics de les desigualtats socials, diferčncies socials, capital social i poder.

   -

Capacitat d’analitzar els processos i mecanismes de control social que hi ha en una societat. 

   -

Capacitat d’identificar quines són les perspectives teòriques d’anàlisi dels processos i mecanismes de control social.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu de l’assignatura consisteix a elaborar i oferir als estudiants de Sociologia els recursos discursius i les estratègies reflexives necessaris per a l’anàlisi sociològica dels processos i els mecanismes de control social que es produeixen en les nostres societats.

— Conèixer i estudiar les teories del control social i les perspectives teòriques en què se sustenten. 

— Analitzar la societat actual i la seva relació amb les formes i estratègies de control social contemporànies.

— Conèixer les tendències en les dinàmiques de control social de les principals institucions socials.

— Adquirir les eines i els recursos per a l’anàlisi de l’estructura social, i dels processos de control social i les seves característiques.

 

 

Blocs temātics

 

1. Teories del control social

2. Control social, sexualitat, cos i gčnere

3. Control social, cičncia i salut

4. Control social punitiu i sistema penal

5. Control social, cultura i política

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia d’aquesta assignatura es basa en:

— Exposicions i debat a l’aula: el professor o professora de l’assignatura presenta, a l’aula i de forma expositiva, els grans temes i genera debat sobre les qüestions que es plantegen.  

— Lectures dirigides: abans d’algunes de les sessions els alumnes preparen un breu treball a partir de la lectura dels materials obligatoris. Es generen debats sobre les lectures i es fan exercicis grupals sobre aquestes lectures que permetin comprendre’n els principals conceptes clau. 

— Exercicis grupals a l’aula: el professorat planteja activitats i exercicis que cal resoldre a l’aula en grups petits i en gran grup. Els exercicis es poden basar en el visionament de documentals, en petites lectures, en recerques per internet, en la preparació d’exposicions, etc.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

-En el règim ordinari o d’avaluació continuada, contempla: 

1.Una prova de síntesi que val el 35% de la nota que es farà a final de curs el dia de la convocatòria oficial de l’examen.

2.Un seguit d’activitats avaluables (individuals i/o grupals) que es concreten al llarg de l’assignatura i que valen el 65% de la nota. 

Per qualificar l’assignatura cal haver-se presentat a l’examen i haver-lo superat.

S’entendrà que l’estudiant completa l’avaluació continua si es presenta a la darrera prova programada d’avaluació continua, i que renuncia a l’avaluació continuada i opta per l’avaluació única si no es presenta a aquesta darrera prova

 

Avaluaciķ única

-L’avaluació única es fa mitjançant una prova de síntesi que val el 100% de la nota. 

-L’estudiant pot acollir-se a l’avaluació única omplint un formulari disponible a la web de la facultat en els terminis que marqui la Comissió Acadèmica.

 

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Agamben, G. (2006). Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida I. València: Pre-textos.

Catāleg UB  Enllaç

Almeda, E. (2002). Corregir y castigar. Barcelona: Bellaterra.

Catāleg UB  Enllaç

Bauman, Z. (2010). Modernidad y holocausto. Madrid: Sequitur.

Catāleg UB  Enllaç

De Giorgi, A. (2006). El gobierno de la excedencia. Postfordismo y control de la multitud. Madrid: Traficantes de sueños. 

Catāleg UB  Enllaç

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Barcelona: Anagrama.

Catāleg UB  Enllaç

Eagleton, T. (2005). Ideología. Una introducción. Barcelona: Paidós Sur.

Catāleg UB  Enllaç

Foucault, M. (2007). Seguridad, territorio y población. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Catāleg UB  Enllaç

Foucault, M. (2009). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI.

Catāleg UB  Enllaç

Foucault, M. (2010). La verdad y las formas jurídicas. Madrid: Gedisa.

Catāleg UB  Enllaç

Garland, D. (1999). Castigo y sociedad moderna. Madrid: Siglo XXI.

Catāleg UB  Enllaç

Garland, D. (2005). La cultura del control. Madrid: Gedisa.

Juliano, D. (2011). Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino. Donostia-San Sebastián: Gakoa.

Melossi, D. (1992). El Estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de Estado y control social en la conformación de la democracia. México DF.: Siglo XXI.

Morey, M. (2014). Lectura de Foucault. Mèxic D.F.: Sexto Piso.

Pavarini, M. (1992). Control y dominación. Teorías criminológicas burgesas y proyecto hegemónico. Buenos Aires: Siglo XXI.

Wacquant, L. (2006). Castigar els pobres. Barcelona: Edicions de 1984.

     Chelser, Phyllis [(2919) 1972] Mujeres y locura. Madrid: Continta Me Tienes.

Missé, Miquel (2018) A la Conquista del Cuerpo equivocado. Barcelona: Egales.

Federici, S. (2011). Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Madrid: Traficantes de sueños. 

https://www.traficantes.net/sites/default/files/ pdfs/Caliban y la bruja-TdS.pdf  Enllaç

Nash, M. (2013). Represión, resistencias, memoria. Las mujeres bajo la dictadura franquista. Comares: Granada.

Zaffaroni, E. R. (2006). El enemigo en el derecho penal. Madrid: Dykinson

Davis, A. (2004). Mujeres, Raza y Clase. Ediciones Akal

Davis, A. (2020). Podem abolir les presons?. Tigre de Paper

Barjola, N. (2018). Microfísica sexista del poder: el ca Alcàsser y la construcció del terror sexual. Virus Editorial i Distribuïdora. 

Pitch, T. (2009). La sociedad de la prevención. Ad hoc

Revista

Deleuze, G. (2006). Post-scriptum sobre las sociedades de control. Polis. Revista Latinoamericana, 5(13), 1–5. 

Morris Janowitz (1975) “Sociological Theory and Social Control”, American Journal of Sociology, 81(1) 82-108.

Article

Bergalli, R. (1997). Control social: sus origenes conceptuales y usos instrumentales. Revista de Derecho Penal Y Criminología, (2), 173–184.

Restrepo, D., & Francés, P. (2016). Rasgos comunes entre el poder punitivo y el poder patriarcal. Revista Colombiana de Sociología, 39(1), 21–46. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5411318  Enllaç