Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Restauraciˇ Ambiental

Codi de l'assignatura: 361703

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Beatriz Duguy Pedra

Departament: Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i CiŔncies Ambientals

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

61

 

-  Teoria

Presencial

 

34

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

3

 

(Mateix grup, horari i aula que la teoria.)

 

-  Sortida de camp

Presencial

 

20

 

(4 * 5 h.)

 

-  Seminari

Presencial

 

4

 

(Mateix grup, horari i aula que la teoria.)

Treball tutelat/dirigit

39

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

Treball en equip (capacitat de colĚlaborar amb els altres i de contribuir a un projecte com˙ / capacitat de colĚlaborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalÓ, castellÓ i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciˇ).

   -

Integrar les evidŔncies experimentals trobades en els estudis de camp o al laboratori amb els coneixements te˛rics.

   -

Capacitat per planificar, elaborar i manejar diagnosis dels recursos naturals.

   -

Planificar la restauraciˇ del medi natural.

   -

Elaborar i gestionar projectes ambientals.

   -

Avaluar i gestionar el medi natural.

   -

Planificar, gestionar i conservar els recursos naturals.

   -

Analitzar, interpretar i modelitzar les dades ambientals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Generals
• Conèixer les causes principals de la degradació i els impactes associats en els ecosistemes mediterranis.

• Saber identificar i interpretar els processos de degradació ambiental més habituals en els ecosistemes mediterranis.

• Conèixer les bases teòriques conceptuals de la restauració ecològica.

• Conèixer les bases metodològiques i les tècniques per abordar un projecte de restauració a diferents nivells d’organització (des de l’organisme fins a l’ecosistema i al paisatge) i en un ampli ventall de situacions representatives.

• Fonamentar el monitoratge i l’avaluació dels projectes de restauració ecològica.


Específics

• Revisar conceptes clau d’altres disciplines bàsiques (ecologia de comunitats, de sistemes, del paisatge; ecofisiologia; fitosociologia; edafologia; geomorfologia) i la seva aplicació en la restauració d’ecosistemes degradats.

• Conèixer les particularitats de la restauració de diferents tipus d’ecosistemes mitjançant l’anàlisi de diferents casos d’estudi.

• Conèixer algunes de les espècies vegetals de més interès i ús en restauració ecològica en ecosistemes mediterranis.

• Introduir-se en la pràctica real de la disciplina en el context geogràfic espanyol (món professional i laboral, entorns jurídic i socioeconòmic).

• Analitzar de manera crítica un projecte de restauració real.

 

 

Blocs temÓtics

 

Introducciˇ

*  1. Establiment de la necessitat de restaurar

2. Història de la restauració de terrenys degradats

La tecnologia de la restauraciˇ

*  3. Bases teòriques

4. Planificació espaciotemporal de la restauració

5. Restauració del medi físic

6. Correcció de sòls contaminats

7. Introducció de plantes (1)

8. Introducció de plantes (2)

9. Producció de planta per restaurar (1)

10. Producció de planta per restaurar (2)

11. Les plantacions

12. Les sembres

13. Avaluació de l’èxit de la restauració

Estudi de casos

*  14. Restauració de pedreres

15. Regeneració de dunes i platges

16. Restauració del medi forestal

17. Restauració del medi forestal

18. Restauració d’ecosistemes fluvials

19. Restauració d’aiguamolls

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teoricopràctiques (TEOPR): es concreten en tres sessions presencials d’una hora (a banda de les hores de treball no presencial) o en dues sessions presencials i una de no presencial. L’activitat consisteix en l’anàlisi d’una qüestió complexa relacionada amb la restauració ecològica (treball tutoritzat i fet en grup) i en la presentació dels resultats oralment a classe.

Seminari: consisteix en quatre sessions presencials d’una hora (a banda de les hores de treball tutoritzat no presencial). A les dues primeres sessions, els grups expliquen el projecte triat i les metodologies previstes per dur a terme el treball en grup. El treball consisteix a fer l’anàlisi crítica d’un projecte real de restauració, cosa que permet aprofundir en alguns dels aspectes tractats en les sessions teòriques. A les dues últimes sessions, els grups exposen oralment els resultats dels treballs i responen a les preguntes dels altres estudiants i dels professors.

Sortides de camp: es fan quatre visites de projectes reals de restauració, d’instal·lacions o d’empreses relacionades amb la restauració. Abans de dur a terme cada visita, es posa a disposició dels alumnes un dossier informatiu per preparar-la, amb informació sobre les característiques de la zona i del projecte de restauració que es visita (o de l’empresa). Es proporciona també el qüestionari que els alumnes d’avaluació continuada han de contestar (treball no presencial) després de la sortida.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La nota global de l’assignatura s’obté a partir de:

• La prova escrita de síntesi (30 % de la qualificació global).

• El seminari (40 % de la nota global). La nota global de cada treball en grup s’obté de l’avaluació del treball escrit i de l’exposició oral (al 50 %).

• Les classes teoricopràctiques (15 % de la nota global). La feina en grup s’avaluarà d’acord amb el treball fet durant les setmanes de tutoria i amb la presentació oral final. La feina individual s’avaluarà a partir de les respostes de l’alumne el dia de la presentació.

• Qüestionaris d’avaluació continuada, relacionats amb les sortides de camp (15 %).

La prova de síntesi i el seminari (treball de grup) han d’obtenir un aprovat separadament per superar l’assignatura.

L’alumne ha d’haver assistit tant als quatre seminaris com a les classes teoricopràctiques per optar a la reavaluació.

L’última sessió de la tercera unitat temàtica és no presencial. Els alumnes (tant d’avaluació continuada com d’única) han de contestar a un qüestionari, que val un 10 % de la nota de la pregunta de la prova de síntesi relacionada amb la restauració d’ecosistemes aquàtics.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’alumnat pot optar per una avaluació única sempre que hagi fet la totalitat de les sortides de camp i hagi participat en les activitats de seminari i classes teoricopràctiques. La qualificació final s’obté llavors a partir de la prova de síntesi (50 %), del seminari o treball de curs (40 %) i de les classes teoricopràctiques (10 %).

La prova de síntesi i el seminari (treball de grup) han d’obtenir un aprovat separadament per superar l’assignatura.

L’alumne ha d’haver assistit tant als seminaris com a les classes teoricopràctiques per optar a la reavaluació.

L’última sessió de la tercera unitat temàtica és no presencial. Els alumnes (tant d’avaluació continuada com d’única) han de contestar a un qüestionari, que val un 10 % de la nota de la pregunta de la prova de síntesi relacionada amb la restauració d’ecosistemes aquàtics.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BRADSHAW, A.D.; CHADWICK, M.J. Restauració de terres : ecologia i recuperació de terres malmeses i degradades. Barcelona : Diputació de Barcelona. Servei del Medi Ambient, 1988  Enlla├ž

CAIRNS, J. (ed.). Rehabilitating damaged ecosystems. 2nd ed. Boca Raton [Fla.] [etc.] : Lewis, 1995  Enlla├ž

CLEWELL, A.F.; ARONSON, J. Ecological restoration: principles, values, and structure of an emerging profession. 2nd ed. Washington, DC : Island Press, 2013  Enlla├ž

CORTINA, J. [et al.] (coord.). Calidad de planta forestal para la restauración en ambientes mediterráneos : estado actual de conocimientos. Madrid : Organismo Autónomo Parques Nacionales,  Ministerio de Medio Ambiente, 2006 (Naturaleza y Parques Nacionales. Serie forestal)  Enlla├ž

FALK, D.A.; PALMER, M.A.; ZEDLER, J.B. (ed.). Foundations of restoration ecology. Washington : Island Press, cop. 2006 (The science and practice of ecological restoration)  Enlla├ž

GREIPSSON, S. Restoration ecology. Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers, 2011  Enlla├ž

KEELEY, J.E. [et al.]. Fire in Mediterranean ecosystems : ecology, evolution and management. Cambridge : Cambridge University Press, 2012  Enlla├ž

Ladislav Mucina L., Bustamante-Sánchez M.A., Duguy B., Holmes P., Keeler-Wolf T., Armesto J.J., Vilagrosa A. 2017. Ecological restoration in Mediterranean-type shrublands and woodlands. In: Allison, S. & Murphy, S. (eds.). Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Taylor & Francis, Abingdon, UK, pp. 173-196.  Enlla├ž

Duguy, B., Vallejo, V.R., Alloza, J.A., Gimeno, T. 2011. Planning post-fire restoration. In: Forest fire research: beyond burnt area statistics. Amorin, J.H., Keizer, J.J., Miranda, A.I., and Monaghan, K. (eds). 59-64. Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal.

MANSOURIAN, S.; VALLAURI, D.; DUDLEY, N. (ed.). Forest restoration in landscapes : beyond planting trees. New York : Springer, cop. 2005  Enlla├ž

PEÑUELAS, J.L.; OCAÑA, L. Cultivo de plantas forestales en contenedor : principios y fundamentos. [2a ed.]. Madrid : Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones, DL 2000  Enlla├ž

REY, J.; ESPIGARES, T.; NICOLAU, J.M. (ed.). Restauración de ecosistemas mediterráneos. [Alcalá de Henares] : Universidad de Alcalá, 2003  Enlla├ž

TERRADAS, J. Ecología de la vegetación : de la ecofisiología de las plantas a la dinámica de comunidades y paisajes. Barcelona : Omega, cop. 2001  Enlla├ž

VALLEJO, R. (ed.). La restauración de la cubierta vegetal en la Comunidad Valenciana. Valencia : Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, CEAM, 1996  Enlla├ž

VAN ANDEL, J.; ARONSON, J. (ed.). Restoration ecology : the new frontier. 2nd ed. Chichester : Wiley-Blackwell, 2012  Enlla├ž

WHISENANT, S.G. Repairing damaged wildlands : a process-oriented, landscape-scale approach. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1999 (Biological conservation, restoration, and sustainability, 1)  Enlla├ž

CapÝtol

VALLEJO, V.R. [et al.] Long-term restoration strategies and techniques. En: CERDÀ, A.; ROBICHAUD, P. (ed.). Fire effects on soils and restoration strategies. Enfield (N.H.) : Science Pub., cop. 2009  Enlla├ž