Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Franquisme, Transiciˇ i DemocrÓcia

Codi de l'assignatura: 364007

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Andres Mayayo Artal

Departament: Departament d'Hist˛ria i Arqueologia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  Teoria

Presencial

 

45

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

47

Aprenentatge aut˛nom

49

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anÓlisi, de sÝntesi, de visions globals i d'aplicaciˇ dels coneixements a la prÓctica / capacitat de prendre decisions i d'adaptaciˇ a noves situacions).

   -

CE14 - Capacitat de plantejar temes d'anÓlisi i de reflexiˇ que puguin contribuir a reforšar el pensament crÝtic en el camp del coneixement hist˛ric i dels debats historiogrÓfics.

   -

CE6 - Capacitat d'aprofundir en diversos perÝodes hist˛rics.

   -

CE9 - Capacitat de donar coherŔncia i significat a la informaciˇ recopilada a partir de la utilitzaciˇ dels recursos instrumentals de la hist˛ria. Criteris per establir-ne la fiabilitat. Contrastar, organitzar i sistematitzar la informaciˇ. Fonts digitals i fonts orals.

   -

CE5 - Visiˇ integradora. Capacitat de criticar els reduccionismes i les simplificacions que distorsionen la comprensiˇ i l'explicaciˇ dels fets hist˛rics.

   -

CE10 - ConsciŔncia dels temes i problemes de la societat actual. Arrels hist˛riques de les problemÓtiques actuals (sostenibilitat, globalitzaciˇ, drets humans, igualtat de gŔnere, cultura de la pau). Relaciˇ entre el passat i el present.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Entendre la democràcia com a superació i no continuïtat del franquisme.
• Analitzar correctament les fonts periodístiques i audiovisuals.
• Ser capaç de seleccionar i de contrastar la informació generada a Internet.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. La llarga postguerra (1936-1959)

*  
• Institucionalització i consolidació del règim franquista
• La repressió franquista
• L’autarquia
• Resistència i protesta social
• La supervivència del franquisme dins la Guerra Freda

2. Desenvolupisme, canvi social i antifranquisme

*  

 1. • Pla d’estabilització i desarrollismo
 2. • Migracions exteriors i interiors
 3. • Nous canvis socials
 4. • Nous moviments socials: estudiantil, obrer, veïnal, religiós, cultural
 5. • L’oposició antifranquista (exili i interior)

3. La transiciˇ a la democrÓcia

*   

 1. La crisi de la dictadura: de l’estat d’excepció de 1969 a la mort de Franco
 2. Ruptura i reforma política
 3. Les eleccions de 1977
 4. Constitució i estatuts d’autonomia
 5. El 23-F

4. La construcciˇ del sistema democrÓtic

*   

 1.  La dècada socialista (1982-1993)
 2. El pujolisme (1980-2003)
 3. Els governs d’Aznar (1996-2004) i Zapatero (2004-2011)
 4. Els Governs d’Esquerres i de Progrés ( 2003-2010)
 5. La fi del Bipartidisme
 6. El Procés

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia es basa a relacionar els conceptes bàsics amb l’anàlisi de texts, gràfics, fotografies i documentals. Hi haurà una especial cura de l’expressió escrita i oral.

La metodologia de les activitats s’adequarà a l’escenari de docència presencial que preveu la UB en un context de normalitat acadèmica. En el cas que l’evolució de la pandèmia no ho permeti, la docència s’ajustarà a les directrius de les autoritats sanitàries vigents en cada moment, existint la possibilitat que calgui implantar un model de docència mixta que combini la presencialitat i la no presenciabilitat. 

 

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consta de diverses proves:

• Exàmens conceptuals (40 % del total de la nota).
• Exàmens sobre lectura de texts, articles i llibres (20 %).
• Pràctiques orals comunicatives i/o treballs sobre documents escrits (20 %).
• Treballs de documents gràfics i audiovisuals (20 %).

En el cas de l’avaluació continuada és necessari realitzar totes les proves per tal de poder calcular la nota final de l’assignatura. Si no s’aporten totes les proves, la qualificació final serà un "No presentat".

 

Avaluaciˇ ˙nica

Tal com preveu la normativa de la UB, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant document escrit i degudament signat pel responsable de l’assignatura.

L’avaluació única consta d’un examen amb preguntes conceptuals (60 % de la nota) i preguntes sobre les lectures fixades en el programa (40 % de la nota).

La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web de la Facultat.


Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i la qualificació dels aprenentatges preveu un sistema de reavaluació per a tots els estudiants que no hagin superat l’avaluació final (suspesos i no presentats) en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.

 

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre.

 

La prova de reavaluació és la mateixa que la de l’avaluació única.

 

La data, l’hora i l’aula de la prova de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Borja de Riquer: La dictadura de Franco, Critica/Marcial Pons, Barcelona, 2010.  Enlla├ž

Paola lo Cascio: Nacionalisme i autogovern. Catalunya, 1980-2003, Afers, Catarroja, 2008.  Enlla├ž

Andreu Mayayo; Paola Lo Cascio: José Manuel  Rúa, Economía franquista y corrupción, Flor del Viento, Barcelona, 2010.  Enlla├ž

Carles Santacana (coord.): Entre el malson i l’oblit. L’impacte del antifranquisme en la cultura a Catalunya i les Balears (1939-1960), Afers, Catarroja, 2013  Enlla├ž

Antonio Cazorla: Miedo y progreso. Los españoles de a pie bajo el franquismo 1939-1975, Alianza Editorial, Madrid, 2015  Enlla├ž

Xosé M. Núñez Seixas (coord.), Lina Gálvez Muñoz y Javier Muñoz Soro, España en Democracia, 1975-2011, Crítica/ Marcial Pons, Barcelona, 2017 (Josep Fontana y Ramón Villares: Historia de España (Directores), vol 10)

Xosé M. Núñez Seixas, Suspiros de España. El nacionalismo español (1808-2018), Crítica, Barcelona, 2018.

Antoni Segura; Andreu Mayayo; Teresa Abelló (dirs.) La dictadura franquista. La institucionalització d’un règim, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2012.

Andreu Mayayo i Manel Risques, Catalunya, 1980-2015. Història en fotografies, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 2018.

Carles Santacana (coord.) Quan tot semblava possible... Els fonaments del canvi cultural a Espanya (1960-1975), PUV, València, 2018. 

Carme Molinero i Pere Ysàs: La Transición. Historia y relatos, Siglo XXI, Madrid, 2018.