Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Art G˛tic HispÓnic

Codi de l'assignatura: 364030

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Pere Beseran Ramon

Departament: Departament d'Hist˛ria de l'Art

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

54

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Altres prÓctiques

Presencial i no presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

43

Aprenentatge aut˛nom

53

 

 

Recomanacions

 

Cal haver cursat les assignatures obligatòries d’art medieval.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CG8 - Dots d'observaciˇ visual.

   -

CE1 - Obtenir una consciŔncia crÝtica de les coordenades espaciotemporals de la hist˛ria de l'art.

   -

CE2 - Obtenir una visiˇ diacr˛nica general i regional de la hist˛ria de l'art que permeti de situar els processos artÝstics universals principals.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Desenvolupar i aprofundir els coneixements adquirits en assignatures generals sobre l’art gòtic de la península Ibèrica —queden exclosos d’aquest objectiu tant l’art dels territoris sota domini islàmic com l’art català, que tenen una assignatura específica complementària.
— Conèixer els orígens de les novetats gòtiques i la diversitat de les diferents dinàmiques territorials, i analitzar casos rellevants.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

Introducciˇ: marcs cronol˛gic, hist˛ric i geogrÓfic. Els regnes hispÓnics a la fi de l’edat mitjana

2

Renovacions i fi del romÓnic. QŘestions de terminologia

3

Introducciˇ i desenvolupament del Cister

4

Adopciˇ i difusiˇ dels models francesos. Primeres manifestacions i originalitat del g˛tic hispÓnic: les catedrals de Burgos, Toledo i Lleˇ

5

Les arts del color: del lineal a l’italianisme

6

El g˛tic meridional i la Corona d’Aragˇ

7

El g˛tic internacional

8

Flamenquisme i germanisme a la fi del g˛tic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes impartides pel professor.
— Sessions impartides per professors convidats.
— Comentari de lectures i temes.
— Aprofundiment individual de casos concrets.
— Exposició oral i discussió dels treballs.

En funció de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i de les resolucions dictaminades per les autoritats sanitàries, les activitats i/o metodologia de l’assignatura es podrien veure alterades. Emperò, qualsevol canvi s’anunciaria amb prou antelació, i en cap cas no afectaria als percentatges establerts per a les diferents proves previstes per a l’avaluació de la matèria.

La programació i les activitats teoricopràctiques (classes magistrals, tutories, seminaris) s’adaptaran a la situació canviant, i la docència es farà de manera presencial o no presencial segons les possibilitats del moment. En el cas que calgui impartir les classes online, no es gravaran per sistema, només excepcionalment. 

Les sortides culturals i de camp, en canvi, es faran presencialment, tot i que s’hauran d’adaptar a les condicions de capacitat, mobilitat, EPI’s previst i distanciament que els centres que visitem ens demanin.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

En l’avaluaicó continuada la nota final consisteix en la ponderació de les notes següents:

— Treball obligatori, 40 %.
— Dos examens parcials (30 % cada un).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes interessats a acollir-se a l’Avaluació única, l’han de sol·licitar per escrit al professor abans del 15 de març. Consistirà en:

— Examen 60 %.

— Treball obligatori, 40 %.

 

Reavaluació

La reavaluació segueix el mateix format que l’avaluació única. L’aula, la data i l’hora de la reavaluació es publiquen al web de la Facultat.