Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cultura i Negocis a l'└sia

Codi de l'assignatura: 364581

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Maria Angeles Pelegrin Sole

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 6

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

60

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

39

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial i no presencial

 

3

 

-  PrÓctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

18

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

   -

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre de la seva Órea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.

   -

CG9 - Capacitat d'interpretar l'evoluciˇ de l'entorn i la seva adaptaciˇ.

   -

CG8 - Capacitat comunicativa en anglŔs i / o altres llengŘes estrangeres a nivell oral, escrit i comprensiu, i que dominin el llenguatge especialitzat.

   -

CE11 - Entendre la cultura i els negocis de diferents pa´sos per adaptar-se i interactuar eficašment en altres contextos geopolÝtics.

   -

CE2 - Dominar l'entorn econ˛mic, jurÝdic i sociopolÝtic internacional per gestionar, amb el mÓxim d'informaciˇ possible, les decisions empresarials preses en aquest Ómbit.

   -

CB4 - Capacitat per transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

   -

CG3 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica).

   -

CG5 - Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre la cultura, la hist˛ria i l’economia de l’└sia Oriental i la seva importÓncia en el context dels negocis.

— Comprendre l’estructura dels negocis a l’└sia Oriental.

— Analitzar els elements implicats en les negociacions amb pa´sos de l’└sia Oriental.

— Estudiar el protocol que s’aplica als negocis de l’└sia Oriental.

á

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Hist˛ria i cultura japonesa

2. El desenvolupament econ˛mic al Japˇ: descripciˇ general

3. Hist˛ria i cultura xinesa

4. Breu hist˛ria econ˛mica de la Xina

5. Els negocis a l’└sia Oriental

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combina tres tipus d’activitats formatives:

— Activitats presencials. Són sessions teòriques en què es defineixen els conceptes i continguts principals de l’assignatura, així com debats a classe a partir dels treballs que fa l’alumnat sobre diversos temes relatius a la cultura, la història, l’economia i l’empresa a l’Àsia Oriental.

— Activitats tutoritzades. Se centren, sobretot, en l’elaboració d’un treball que proposa el professorat.

— Activitats d’aprenentatge autònom. Consisteixen principalment en una sèrie de treballs en grup que cal fer i posteriorment debatre a classe i que han de versar sobre temes relacionats amb la cultura, la història, l’economia i l’empresa a l’Àsia Oriental.

El Campus Virtual és l’eina de comunicació de l’assignatura entre l’alumnat i el professorat, per mitjà de la qual es proporciona i lliura el material, els exercicis pràctics, informació estadística, els exercicis d’autoavaluació, redaccions, etc.

El professorat estableix un calendari amb hores de tutoria suficients per dirigir l’assignatura i resoldre dubtes i atendre consultes.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix, d’una banda, en una sèrie de treballs en grup que cal fer i posteriorment debatre a classe i que han de versar sobre temes relacionats amb la cultura, la història, l’economia i l’empresa a l’Àsia Oriental. Aquesta part té un pes del 70 % sobre la nota final.

De l’altra, hi ha un examen final, que es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis i cobreix tot el programa de l’assignatura. Atès el caràcter de l’assignatura, només es pot fer en la data de convocatòria oficial. Les preguntes giren al voltant de conceptes bàsics com ara economia, cultura i empresa a l’Àsia Oriental. Aquesta part té un pes del 30 % sobre la nota final. Per aprovar-lo cal obtenir una nota igual o superior a 4 punts sobre 10. En cas contrari, la nota final serà un suspens, independentment del resultat de l’avaluació continuada.

L’estudiant que ho desitgi pot renunciar a l’avaluació continuada i optar per l’avaluació única.


Reavaluació

L’alumnat que suspengui l’assignatura pot presentar-se a la reavaluació, independentment de la modalitat d’avaluació que hagi escollit. La reavaluació consta d’un únic examen, que comprèn tot el contingut de l’assignatura, es fa en la data establerta per Consell d’Estudis i és el mateix per a tot l’alumnat. Les preguntes giren al voltant de conceptes bàsics com ara economia, cultura i empresa a l’Àsia Oriental.

La nota d’aquest examen és la nota final de l’assignatura, així que cal que sigui igual o superior a 5 punts sobre 10 per aprovar-la.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’avaluació única consisteix en un únic examen final, així que cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre 10 per aprovar-la.

L’examen cobreix tot el programa de l’assignatura i és el mateix per a tot l’alumnat. Les preguntes giren al voltant de conceptes bàsics com ara economia, cultura i empresa a l’Àsia Oriental. Es fa en la data establerta pel Consell d’Estudis: atès el caràcter de l’assignatura, només es pot fer en la data de convocatòria oficial.


Reavaluació

L’alumnat que suspengui l’assignatura pot presentar-se a la reavaluació, independentment de la modalitat d’avaluació que hagi escollit. La reavaluació consta d’un únic examen, que comprèn tot el contingut de l’assignatura, es fa en la data establerta per Consell d’Estudis i és el mateix per a tot l’alumnat. Les preguntes giren al voltant de conceptes bàsics com ara economia, cultura i empresa a l’Àsia Oriental.

La nota d’aquest examen és la nota final de l’assignatura, així que cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts sobre 10 per aprovar-la.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ANDRESSEN, Curtis. A short history of Japan: From Samurai to Sony. OSBORNE, Milton (editor). Crows Nest NSW:  Allen & Unwin, 2002

CatÓleg UB  Enlla├ž

NAUGTHON, Barry. The Chinese Economy. Cambridge: The MIT Press, 2018

CatÓleg UB  Enlla├ž

FLATH, David. The Japanese economy. 3th. New York : Oxford University Press, 2014

CatÓleg UB  Enlla├ž

MADISSON, Angus. Chinese economic performance in the long run. 2nd. Paris : OECD. Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 2007

Disponible al CUCC  Enlla├ž

PELEGRÍN SOLÉ, Àngels; JENSANA TANEHASHI, Amadeu. Economía del Japón. Barcelona : UOC, 2011

CatÓleg UB  Enlla├ž

Routledge handbook of the chinese economy. Edited by Gregory C. Chow and Dwight H. Perkins. Oxon : Routledge, 2015

Versiˇ en lÝnia (2015)  Enlla├ž

Article

PELEGRÍN SOLÉ, Àngels. Japan: before and after the 11th of March. Notes Internacionals CIDOB, 2011, núm. 41, p.1-5.

Text electr˛nic

OHNO, Kecnichi. The Economic Development of Japan The Path Traveled by Japan as a Developing Country. Tokyo: GRIPS Development Forum, 2006 

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž