Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Implants Mèdics

Codi de l'assignatura: 364598

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Samitier Marti

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

26

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les tecnologies mèdiques i la bioenginyeria (personal).

   -

Habilitat per treballar de manera autònoma (personal).

   -

Coneixement de matèries bàsiques i tecnològiques, que capaciti per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i doti d'una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves (personal).

   -

Capacitat per accedir a estudis posteriors, desenvolupar una actitud positiva per mantenir actualitzats els coneixements en un procés de formació continuada i proporcionar l'amplitud i profunditat suficient per accedir a la formació de postgrau en l'àmbit de l'ensenyament avançat de l'enginyeria biomèdica.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Comprendre la biocompatibilitat dels materials utilitzats actualment en medicina.

 

• Comprendre el comportament constitutiu dels biomaterials.

 

• Comprendre els problemes del disseny biomecànic.

 

• Aprendre a avaluar la fatiga i prevenir la fractura dels implants mèdics.

 

Referits a habilitats, destreses

• Desenvolupar la capacitat de seleccionar els materials més adequats per a dissenys específics d’implants mèdics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Descripció general dels biomaterials, els teixits i les qüestions reglamentàries

*  
— Descripció general dels biomaterials utilitzats en dispositius mèdics. Revisió dels materials estructurals: metalls, ceràmiques, polímers i materials compostos
— Revisió dels components i teixits estructurals: os, cartílag, teixit vascular i teixit dental

2. Comportament constitutiu i problemes del disseny biomecànic

*  
— Comportament elàstic, càrrega multiaxial, comportament dependent del temps
— Criteris de rendiment i de deformació permanent en els dispositius
— Criteris de fractura i problemes de disseny amb materials trencadissos i concentracions de tensió
— Fatiga: punts de vista de vida total i de tolerància a defectes
— Fricció, desgast i lubrificació

3. Qüestions clíniques

*  
— Qüestions de reglamentació i desenvolupament de productes
— Ortopèdia: reemplaçament total d’articulacions, reparació de teixits tous i implants espinals
— Medicina cardiovascular: catèters, stents i empelts
— Medicina dental: implants i restauració
— Teixits tous: reconstrucció i augment
— Propietat intel·lectual: patents, desenvolupament de dispositius i aspectes legals i ètics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Amb l’objectiu de dissenyar implants estructurals, aquesta assignatura inclou sessions teòriques sobre el tractament quantitatiu dels problemes biomecànics i les relacions constitutives dels materials.
 
De la mateixa manera, durant el curs es presenten estudis de casos de fracassos clínics, dissenys i comportament de materials. Finalment, les activitats d’avaluació permeten estudiar els diferents tipus de biomaterials i desenvolupar la capacitat d’escollir els més adequats per a diferents aplicacions biomèdiques.

La docència es fa en anglès.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen: 50 %.

Exercicis de resolució de problemes: 10 %.

Projecte de disseny per equips: 40 % de la nota final.

Els equips són de dues persones.


Projecte sobre l’evolució clínica de dispositius mèdics

A cada equip se li proporciona un dispositiu mèdic modern que restaura el funcionament d’un teixit, un òrgan o una articulació malalts o en mal estat. En aquest projecte, l’equip ha d’elaborar un informe escrit professional (de 8 pàgines) que tracti sobre el desenvolupament històric d’aquest instrument mèdic, analitzi l’etiologia de la malaltia que motiva la necessitat d’un implant i posi en relleu les funcions o els requisits estructurals associats de l’instrument mèdic.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Mechanics of Biomaterials: Fundamentals principles for implant design - L. Pruitt and A. Chakravartula. Cambridge University Press, Cambridge. UK 2011.

Article

Selected papers from international journals.