Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Religions de l'Antic Orient

Codi de l'assignatura: 365994

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Ana Maria Bejarano Escanilla

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

   -
Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica, i capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques).
   -
Capacitat per aplicar els coneixements a la feina o ocupació d’una manera professional i per desenvolupar determinades competències que permetin l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’estudi.
   -
Capacitat per reconèixer i respectar la diversitat i la multiculturalitat.

   -
Coneixement d’elements de la història i de les varietats de les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).
   -
Capacitat per analitzar, sintetitzar i explicar documents culturals i textos literaris en les llengües estudiades (llengua A i llengua B o C).
   -
Capacitat d’identificar i de relacionar la història i civilització de dos àmbits culturals o més.
   -
Coneixements de literatura, cultura i civilització araboislàmica i jueva.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


— Entendre el fet religiós com a fenomen sociocultural.

 

 

Blocs temātics

 

1. Blocs temātics

*  1. EGIPTE

 

2. MESOPOTÀMIA

 

            2.1. EL PANTEÓ SUMERI

 

            2.2. EL PANTEÓ ACCADI

 

3. CANAAN

 

            3.1. LA RELIGIÓ CANAANEA SEGONS ELS TEXTOS D’UGARIT

 

            3.2. LA RELIGIÓ DE L’ANTIC ISRAEL

 

4. ELS PANTEONS SEMÍTICS EN PERSPECTIVA DE GÈNERE

 

            4.1. OCCIDENT VERSUS ORIENT: EL REFLEX DE LES SOCIETATS SEMÍTIQUES OCCIDENTALS I ORIENTALS EN ELS RESPECTIUS PANTEONS

 

            4.2. EL CARACTER DE LES DEESSES AL PANTEÓ ORIENTAL I AL PANTEÓ OCCIDENTAL, MÉS DIFERÈNCIES QUE SIMIL·LITUDS

 

            4.3. LES DEESSES ALS TEXTOS MITOLÒGICS ACCADIS I UGARÍTICS

 

            4.4. DEESSES I DONES A LA RESTA DELS TEXTOS LITERARIS EN ACCADI I UGARÍTIC

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 La metodologia docent combina les exposicions teòriques amb els exercicis pràctics. L’alumnat ha de treballar una selecció de textos de les diferents religions del Pròxim Orient Antic.


 

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació es farà a partir de dos exercicis:

 

  1. Prova escrita en la data que indiqui la Facultat
  2. Un treball, que es farà desenvolupant un aspecte, a triar per l’alumne, i consensuat amb la professora, que tingui a veure amb qualsevol tema inclòs al temari

 

Avaluaciķ única

L’estudiant que no pugui seguir l’avaluació continuada pot acollir-se a l’avaluació única, sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.

L’avaluació única consisteix en un examen en què s’han de respondre diverses qüestions del temari (100 % de la nota final).

Reavaluació
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.
 
 


 


 

 


 

 

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Tant els textos com les eines per poder treballar aquesta assignatura es distribueixen a classe. La informació bibliogràfica i els diferents enllaços són al Campus.