Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ārab Modern VI

Codi de l'assignatura: 366073

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Jose Casulleras Closa

Departament: Departament de Filologia Clāssica, Romānica i Semítica

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

52

 

-  Teoricoprāctica

Presencial i no presencial

 

52

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, usar i integrar la informaciķ).

   -

Capacitat per aplicar els coneixements lingüístics adquirits en l'entorn social, laboral i personal.

   -

Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i expressar-se oralment i per escrit en catalā, castellā i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina, i capacitat de cercar, usar, divulgar i integrar la informaciķ).

   -

Coneixement teōric i prāctic d'una llengua de l'āmbit semític i capacitat per usar-la per a fins diferents (traducciķ de textos, comprensiķ i redacciķ de textos).

   -

Capacitat per analitzar i aplicar els conceptes gramaticals necessaris per a la lectura i comprensiķ de textos en un idioma modern.

   -

Capacitat per a la traducciķ de textos instrumentals, literaris i especialitzats.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre i adquirir els fonaments de morfosintaxi de la llengua àrab.
— Desenvolupar destresa en l’escriptura i la lectura de textos en llengua àrab.
— Ampliar el lèxic i les expressions de la llengua àrab.
— Ser capaç de llegir i comprendre textos en àrab adequats al nivell d’aprenentatge.

 

 

Blocs temātics

 

1. Ampliaciķ dels coneixements de morfologia de la llengua ārab d'acord amb el nivell d'aprenentatge

2. Ampliaciķ dels coneixements de sintaxi de la llengua ārab d'acord amb el nivell d'aprenentatge

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant aprofundeix el coneixement de la llengua seguint una ordenació didàctica orientada a l’obtenció de resultats mitjançant la combinació d’exercicis pràctics i aproximacions teòriques.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es farà a partir d’exercicis que seguiran les pautes i el calendari que s’indicaran durant el curs i en total tindran un valor del 100 % de la nota

 

Avaluaciķ única

Els alumnes es poden acollir a l’avaluació única sempre que la sol·licitin en el termini i termes establerts per la Facultat. Aquesta avaluació consistirà en un únic examen que tindrà el valor del 100 %.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Calvo, Emilia; Comes, Mercè; Forcada, Miquel; Puig, Roser: Introducció a la llengua àrab, Publicacions UB, Textos docents 196, Barcelona, 2000

Haywood, John A.; Nahmad, H.M.: Nueva Gramática Árabe, Coloquio, 1992

Altres materials que es presentaran al llarg del curs