Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Audiovisual

Codi de l'assignatura: 366443

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Diego Marchante Hueso

Departament: Departament d'Arts Visuals i Disseny

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

(La modalitat de docència pot passar de ser presencial a ser presencial/no presencial depenent de les mesures que aprovin el Procicat i els òrgans de govern de la Universitat en relació amb la situació de pandèmia derivada de la COVID-19.)

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

20

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

   -

CG4 - Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat per formular, dissenyar i gestionar projectes. Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds.

   -

CG3 - Treball en equip. Capacitat per col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú. Capacitat per col·laborar en equips interdisciplinaris i equips multiculturals.

   -

CE2 - Saber distingir i utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i creació artística.

   -

CE3 - Saber utilitzar les modalitats de producció, les tècniques i les tecnologies aplicades a l'art.

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

A través dels seus projectes i treballs, l’alumnat haurà après a:

— Saber treballar en equip. Tenir la capacitat de col·laborar en la producció i realització del vídeo digital en grup per desenvolupar un projecte audiovisual comú.

— Tenir capacitat creativa i emprenedora. Habilitat per idear, dissenyar i gestionar projectes audiovisuals en els quals s’integrin nous coneixements i actituds.

— Conèixer i saber utilitzar els materials, instruments i processos de la producció i la creació vinculats a l’audiovisual.

— Conèixer i saber utilitzar les tècniques i tecnologies del vídeo digital, així com processos de producció de l’audiovisual bàsics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Tecnologies del vídeo digital

2. Producció i realització videogràfiques

3. Tecnologies bàsiques d’enregistrament de so i d’audició

4. Introducció a la creació sonora

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Les activitats, dutes a terme tant presencialment com en línia, i la metodologia descrites estan orientades a conèixer les tècniques i tecnologies d’iniciació que es poden desenvolupar i en la matèria audiovisual en grups de vint-i-cinc estudiants.

La modalitat de docència mixta adoptarà, en relació amb la metodologia i activitats formatives de l’assignatura, recursos i procediments de caràcter tant sincrònic com asincrònic. Es fa servir el Campus Virtual, així com altres plataformes, per compartir material didàctic, donar tasques als alumnes, i organitzar el desenvolupament de les sessions de docència mixta.

La metodologia de l’ensenyament i aprenentatge es vincula a les modalitats organitzatives següents:

— Classes magistrals a càrrec del professorat per orientar els estudiants sobre tècniques i tecnologies concretes i sobre la seva aplicació als processos de creació.

— Exercicis pràctics amb l’objectiu d’obtenir els coneixements i les habilitats necessaris per aplicar-los al projecte de creació audiovisual.

— Treball teòric d’assaig a través de l’estudi de casos aplicats a problemes i aspectes concrets en relació amb les arts visuals.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assignatura segueix un procediment d’avaluació continuada a partir de cadascuna de les activitats formatives que duen a terme els estudiants i de la participació en les diferents activitats programades. Els instruments d’avaluació són activitats d’assaig i treballs duts a terme per l’alumnat. A continuació s’expliciten les activitats i la ponderació corresponent:

Activitats

  • 20 %, exercici 1: Imatge-temps
  • 30 %, exercici 2: Apropiacionisme
  • 30 %, exercici 3: Documental
  • 20 %, treball teòric


Ponderació:
  • treballs fets per l’estudiant: 80 % de la nota final
  • activitats d’assaig: 20 %


Els docents podran modificar, si escau, la tipologia de les activitats i els criteris d’avaluació dels treballs per adaptar-los a les necessitats de la situació de docència mixta, depenent de la seva evolució. En aquest cas, el professorat indicarà els canvis i les especificitats de les noves activitats i treballs.

 

REAVALUACIÓ

Després de la publicació de les qualificacions finals, els estudiants que hagin obtingut una qualificació entre 4,0 i 4,9 poden sol·licitar un procés de reavaluació en el qual se’ls donen les pautes necessàries per millorar-la. Només poden presentar-se a la reavaluació els alumnes que hagin assistit al 80 % de les classes i hagin lliurat tots els exercicis. Aquest procés de reavaluació es fa efectiu en el període que està establert en el calendari oficial.

Contra la qualificació obtinguda es pot fer la instància de revisió de la qualificació al cap d’estudis, el qual la transmet al coordinador de l’assignatura perquè segueixi el procediment establert en aquests casos segons la normativa d’avaluació de la UB. El procés d’avaluació està descrit en el calendari oficial de docència de la Facultat, a l’adreça https://www.ub.edu/portal/web/bellesarts/calendari-academic.

 

Avaluació única

L’estudiant podrà acollir-se a la convocatòria de l’avaluació única demanant-ho al professorat, sempre que ho sol·liciti durant el període establert en el calendari acadèmic aprovat per la Facultat, i d’acord amb el procediment.

L’alumnat que opti per l’avaluació única ha de complir els requisits següents:

— Assistir a quatre sessions de tutoria/o pràctiques. (El professor o professora determinarà la tipologia de les tutories i/o pràctiques)

— Presentar tots els treballs planificats a l’assignatura (durant les tutories acordades, el professor indicarà als alumnes les especificitats de cada un dels treballs).

— Fer una defensa oral del treball tutelat.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BLAS. S. (2008). Disparos electrónicos. Ciclo Contraseñas. Vitoria: Centro Cultural Montehermoso.

https://www.montehermoso.net/docs/doc4a4388b369f00doc_1.pdf  Enllaç

DISERENS, C. (1996) Cosmografía electrónica. Texto publicado en Francesc Torres: A-B. Valencia: IVAM.

https://es.scribd.com/document/85053980/Corinne-Diserens-Cosmografia-Electronic-A  Enllaç

JENKINS, H. (2008). Convergence culture. La cultura de la convergencia en los medios de comunicación. Paidos Ibérica

ttps://stbngtrrz.files.wordpress.com/2012/10/jenkins-henry-convergence-culture.pdf  Enllaç

KRAUSS, R. Videoarte: la estética del narcisismo. Colisiones, Arteleku, Gipuzkoa, 1996

https://issuu.com/movimientovideo/docs/videoarte-la_est__tica_del_narcicis  Enllaç

MANOVICH, L. (2005) El Lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós.

http://fba.unlp.edu.ar/lenguajemm/?wpfb_dl=93  Enllaç

NICHOLS, B. (2008) “Cuestiones de cine y ética documental". En: Català, J. M.; Cerdán, J., Después de lo real. Volumen I . Archivos de la Filmoteca. 2007/08.

ORTUÑO, Pedro (Ed.) (2018). La imagen pensativa. Ensayo visual y prácticas contemporáneas en el estado español. 16 mirada al videoarte. Madrid: Brumaria.

STEYERL, Hito (2014). Los condenados de la pantalla. Buenos Aires: Caja Negra.

https://cajanegraeditora.com.ar/libros/los-condenados-de-la-pantalla-0/  Enllaç

VILLAESPESA, M. (2009). “Preludio. Instrucciones de uso.” En: Código fuente, remezcla. Zemos98

http://publicaciones.zemos98.org/IMG/pdf/pdf_codigo_fuente-la_remezcla.pdf  Enllaç

VILCHES. G. (2008). Usos, estilos y formatos contemporáneos del audiovisual de apropiación en España. Vitoria: Centro Cultural Montehermoso.

http://venuspluton.com/usos-estilos-y-formatos  Enllaç

Vídeos, DVD i pel·lícules cinematogràfiques

IMATGE-TEMPS
CCCB: Soy Cámara #17. Yo también soy cámara (2012) 
Alfred Hitchcock: La soga (1948)
Orson Welles: Sed de mal (1958)
Stanley Kubrick: El resplandor (1980)
Alejandro González Iñárritu: Birdman (2014)

APROPIACIONISME
Soy cámara CCCB: Apropiación (2011) 
Bruce Conner: A Movie (1958)
Mathias Múller: Home Stories (1990)
Dara Birnbaum: Technology/Transformation. Wonder woman (1978-79)
David Domingo: Pegamento (2010)

DOCUMENTAL
Ventura Pons: Ocaña. Retrato intermitente (1978) 
Monica Treut: Gendernauts. A journey through shifting identities (1999)
Jose Luis Guerín: En construcción (2001)
Julio Medem: La pelota vasca (2007)

AUTORREPRESENTACIÓ
Vito Acconci: Centers (1971)
Martha Rosler: Semiotics of the Kitchen (1975)
Pipilotti Rist: I’m not the girl who misses much (1986)
Sadie Benning: It wasn’t love (1992)
Jonathan Caouette: Tarnation (2003)

Pàgina web

RECURSOS UB
LabMedia BBAA. Laboratori Media de la Facultat de Belles Arts. <http://www.ub.edu/labmedia/>
Mediateca d’Imatge UB. Arxiu Audiovisual. <http://www.ub.edu/mediatecaimatge/ca/inici>

MANUALES TÉCNICOS Y VIDEOTUTORIALES
CAMPOY, J. L. (2020). Cursos de Operación de cámara, Iluminación y Sonido <https://www.youtube.com/c/LaboratoriAudiovisualBBAA/videos>
FERNÁNDEZ, F.; MARTÍNEZ, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós
REGUEIRA, G. (2020). Cursos de Edición de vídeo <https://www.youtube.com/user/germanregueira>

ARXIUS DE VÍDEO
UBU <http://www.ubu.com>
Archive.org <http://www.archive.org>
Tank TV <http://tank.tv/>
Arxius de l’Observatori <http://www.desorg.org>
Hamaca <http://www.hamacaonline.net>
MedienKunstnetz <http://www.medienkunstnetz.de/themes/overview_of_media_art>
Electronic Arts Intermix <http://www.eai.org>

ARXIUS DE SO
Find Sounds (formats AIFF, AU, MP3, Wave) <http://www.findsounds.com/>Archive.org <http://www.archive.org>
Free Sound Project <http://www.freesound.org/>
Dailywav. Locucions de pel·lícules en anglès <http://www.dailywav.com/0109.php>
Wavsource. Sons de pel·lícules <http://www.wavsource.com/>