Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ciutat, Pensament Crític i Modernitat Artística

Codi de l'assignatura: 566563

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Alex Josep Matas Pons

Departament: Departament de Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

56

 

-  Teoria

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

14

Treball tutelat/dirigit

44

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat d’articular un discurs complex.
Capacitat d’anàlisi i síntesi.
Capacitat de realitzar estudis i treballs sobre temes diversos, en un nivell d’excel·lència.
Habilitat en l’ús dels recursos bibliogràfics.
Capacitat per a articular un discurs propi i comunicar-lo de manera clara i rigorosa.
Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat de reflexió i pensament independent.
Capacitat de raonament intel·lectual.
Capacitat per a integrar la diversitat.
Competència literària: capacitat per a comprendre i posar en relació textos literaris complexos.
Competència teòrico-crítica: capacitat per a analitzar els textos literaris i altres documents de cultura.
Competència comparatística: capacitat per a pensar en termes de relacions interlinearies.
Competència crítica transversal: capacitat per a posar en relació crítica la tradició literària amb altres manifestacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

La asignatura propone pensar el espacio urbano desde zonas limítrofes entre la teoría literaria y cinematográfica. A partir de núcleos condensadores que construirán la trama del curso (narración, realismo, documento, política de la imagen, experiencia), el alumno participará en una serie de lecturas e indagaciones estéticas abiertas sobre la textualización de la ciudad: desde la emergencia de la gran ciudad en el siglo XIX hasta la generalización del conglomerado urbano global en la actualidad

 

 

Blocs temàtics

 

1. La experiencia moderna de la gran ciudad

2. Registro, tiempo cinemático y crisis del punto de vista en la vanguardia

3. La ciudad sintética del MRI y la política de la verosimilitud

4. Las ruinas de la II Guerra Mundial y el debate sobre el realismo

5. Écriture, signo e ideología: la ciudad sincopada del primer cine moderno

6. La ciudad estetizada: pastiche y autoconciencia

7. La generalización de la periferia: documento y heteroglosia

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Entrega de treball monogràfic a la fi del curs.