Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Seminari de Versiˇ i AnÓlisi de Textos

Codi de l'assignatura: 568411

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia ClÓssica, RomÓnica i SemÝtica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE7 Generar coneixement sobre la cultura grecoromana a partir dels textos en les llengües clàssiques i a través de l’ús de la metodologia i el raonament crític propis de la Filologia clàssica (Especialitat Filologia Clàssica).
CE10 Conèixer profundament la llengua llatina, amb especial atenció a la metodologia pròpia de la gramàtica històrica, a partir de la lectura de textos en diversos suports d’escriptura (Especialitat Filologia Clàssica – Matèria Llatí).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura presenta dos objectius: 1- proporcionar a l’estudiant la capacitat de fer una anàlisi retòrica i estilística de l’obra literària, partint del coneixement de l’art retòrica tal com s’entenia i es practicava a Roma; 2- proporcionar a l’estudiant la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a una versió del text que plasmi les característiques retoricoliteràries del text original.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

La Ret˛rica a Roma: perfil hist˛ric

2

Teoria ret˛rica clÓssica: partes artis

3

Exercicis prÓctics d’aplicaciˇ

4

La versiˇ: teoria i prÓctica de la traducciˇ

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura combinarà la docència presencial i les tutories. Per a assolir el primer objectiu, la part d’exposició teòrica a classe es complementarà amb una part d’aplicació pràctica, articulada sobretot a les tutories: l’estudiant haurà de fer uns exercicis que consistiran essencialment en comentaris de textos que il·lustrin els blocs temàtics de continguts. Per a la confecció d’aquests treballs s’orientarà l’alumne, de manera individual o conjunta, tant pel que fa a la metodologia com a les fonts d’informació adients. Per a assolir el segon objectiu -lectura, comprensió i plasmació d’un text literari-, hom exposarà i comentarà a classe els exercicis de versió que l’estudiant haurà preparat autònomament. Primerament, mitjançant una anàlisi comparativa d’exemples estudiats com a model, hom procurarà ue l’estudiant desenvolupi les seves capacitats crítiques i literàries.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació contemplarà l’assistència i la participació a classe, l’aprofitament de les tutories personalitzades, i l’esforç i rendiment en el treball autònom.
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluaciˇ ˙nica


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.