Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua Ugarítica

Codi de l'assignatura: 568416

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

42

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable (encara que no obligatori) el contacte amb altres llengües semítiques antigues i/o modernes: hebreu, àrab, fenici i accadi.


Altres recomanacions

És recomanable (encara que no obligatori) el coneixement a nivell de lectura de l’anglés, alemany i/o francés.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE8 Generar coneixement sobre el Pròxim Orient Antic mitjançant l’anàlisi dels testimonis en les diverses llengües de la regió (sumeri, llengües semítiques i indoeuropees) i l’aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l’Assiriologia (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic).
CE11 Reconèixer la importància dels textos i la llengua de la Bíblia per tal de comprendre en tota la seva complexitat els aspectes literaris, lingüístics i ideològics de la cultura hebrea (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic – Matèria Bíblia).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprenentatge a nivell bàsic de la gramàtica ugarítica.

 

Referits a habilitats, destreses

Adquisició de la competència metodògica en l’ús dels estris bàsics per a l’aprenentage de l’ugarític.
En finalitzar el curs, l’estudiant es trobarà en condicions de reconèixer i llegir un text ugarític senzill.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Estructures lingüístiques de la llengua ugarítica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs l’iniciarem amb una decripció de la llengua, la seva classificació a dins del mapa genealògic de les llengües semítiques nord-occidentals. Seguirem amb l’estudi de la llengua pròpiament dita, estudi de l’alfabet, l’escriptura, així com la descripció de la gramàtica. A mesura que anem avaçant en l’estudi de la llengua, i de forma paral·lela, iniciarem el treball pràctic amb la transliteració i la traducció de textos senzills (cartes, textos administratius, etc.), per passar progressivament a la traducció de textos més avançats (textos literaris).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


L’avaluació contemplarà l’assistència i la participació a classes, l’aprofitament de les tutories personalitzades i la realització d’exercicis. Hi haurà la possibilitat de realitzar un treball i/o una prova escrita o oral, tal com s’especificarà en el pla docent.
La reevaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluació única


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Pierre Bordreuil - Françoise Ernst-Pradal - Maria Grazia Masetti-Rouault - Hedwige Rouillard-Bonraisin - Michel Zink (eds.), Les écritures mises au jours sur le site antique d’Ougarit (Syrie) et leur déchiffrement 1930-2010, París 2013.

Wilfred George E. Watson - Nicholas Wyatt, eds., Handbook for Ugaritic Studies (Handbuch der Orientalistik, 39), Leiden 1999.

Cirus H. Gordon, Ugaritic Textbook, Roma 1965.

Henri Cazelles, “Précis de grammaire ugaritique”, Bibbia e Oriente 121, 1979.

Jesús-Luis Cunchillos, Manual de estudios ugaríticos, Madrid 1992.

Jesús-Luis Cunchillos-José-Ángel Zamora, Gramática Ugarítica elemental, Madrid 1995.

John Huehnergard, An Introduction to Ugaritic, Peabody, Massachusetts 2012.

Stanislav Segert, A Basic Ugaritic Grammar of the Ugaritic Language, with selected texts and glossary, Berkeley/Los Angeles 1984.

Daniel Sivan, A Grammar of the Ugaritic Language, Leiden 1997.

Josef Tropper, Ugaritische Grammatik, Münster 2000.

Josef Tropper, Ugaritisch. Kurzgefasste Grammatik mit Übungstexten un Glossar, Münster 2002.

Manfred Dietrich - Oswald Loretz - Joaquín Sanmartín, The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other places (KTU2), Münster 1995.

Gregorio del Olmo Lete - Joaquín Sanmartín, A Dictionary of the Ugaritic Language in the Alphabetic Tradition, 2 vols., Leiden-Boston 2003.

Jesús-Luis Cunchillos - Juan-Pablo Vita, Concordancia de palabras ugaríticas en morfología desplegada, 3 vols, Madrid-Zaragoza 1995.

Manfred Dietrich - Oswald Loretz, Word List of the Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit..., Münster 1996.

Richard E. Whitaker, A Concordance of the Ugaritic Literature, Cambridge, Mss. 1972.

André Caquot - Maurice Sznycer - Andrée Herdner - Jean-Michel de Tarragon - Jesús-Luis Cunchillos, Textes Ougaritiques, 2 vols., París 1974/1989.

Johannes C. de Moor, An Anthology of Religious Texts from Ugarit, Leiden 1987.

Gregorio del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit, Madrid 1981.

Gregorio del Olmo Lete, La religión cananea según la tradición de Ugarit. Estudio textual, Sabadell 1992.

Gregorio del Olmo Lete, Mitos, leyendas y rituales de los semitas occidentales, Madrid 1998.

Paolo Xella, Gli antenati di Dio. Divintà e miti della tradizione cananea, Verona 1982.

Paolo Xella, I testi rituali di Ugarit- I. Testi, Roma 1981.