Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Llengua AccÓdia

Codi de l'assignatura: 568418

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Sergio Ramon Grau Guijarro

Departament: Departament de Filologia ClÓssica, RomÓnica i SemÝtica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

42

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

30

Aprenentatge aut˛nom

45

 

 

Recomanacions

 

És recomanable (encara que no obligatori) el contacte amb altres llengües semítiques antigues i/o modernes: hebreu, àrab, fenici, ugarític. Es recomana cursar aquesta assignatura juntament amb el curs: Llengua sumèria.


Altres recomanacions

És recomanable (encara que no obligatori) el coneixement a nivell de lectura de l’anglés, alemany i/o francés.

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències generals
Capacitat de llegir i interpretar críticament textos, aplicant a la seva anàlisi les eines necessàries per a l’adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) amb una cura especial de seguir puntualment els avenços de la comunitat científica internacional.
Capacitat d’elaborar els coneixements adquirits de manera creativa, exposar-los amb claredat i amb domini de les tècniques de divulgació de resultats obtinguts (tant de manera escrita com oral), i debatre sobre aquests coneixements amb rigor i honestedat intel•lectual.
Capacitat de treballar en investigacions multidisciplinàries i d’enfocament integrador de diverses tradicions culturals i d’utilitzar els coneixements adquirits en els estudis sobre el món antic per a la interpretació de la realitat present.

Competències específiques del màster i de l’especialitat
CE2 Dominar els conceptes fonamentals de les llengües de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat, tant les estructures lingüístiques com els suports i mitjans d’escriptura.
CE6 Accedir críticament als textos de les cultures de la Mediterrània i el Pròxim Orient Antic a l’antiguitat utilitzant les eines filològiques específiques del seu estudi i incorporant també els recursos que ofereixen les noves tecnologies.
CE8 Generar coneixement sobre el Pròxim Orient Antic mitjançant l’anàlisi dels testimonis en les diverses llengües de la regió (sumeri, llengües semites i indoeuropees) i l’aplicació de la metodologia específica de la Filologia Semítica i l’Assiriologia (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic).
CE12 Dominar profundament les llengües del Pròxim Orient Antic a partir dels testimonis escrits per tal de reconstruir el seu context cultural (Especialitat Bíblia i Pròxim Orient Antic – Matèria Pròxim Orient Antic).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aprenentatge a nivell bàsic de la gramàtica acàdia (paleobabiloni clàssic), així com del funcionament de l’escriptura cuneïforme.

 

Referits a habilitats, destreses

Adquisició de la competència metodògica en l’ús dels estris bàsics per a l’aprenentage de l’acadi (gramàtiques, diccionaris, signaris, sil·labaris, etc.)
En finalitzar el curs, l’estudiant es trobarà en condicions de reconèixer i llegir un text acadi (paleobabilòni) senzill.

 

 

Blocs temÓtics

 

N˙m..

TÝtol

1

Introducciˇ (estris bibliogrÓfics, definiciˇ i perioditzaciˇ de l’acadi, el sistema de l’escriptura cune´forme).

2

El substantiu, l’adjectiu I: la seva declinaciˇ (status rectus).

3

El substantiu i l’adjectiu II:status absolutus i status constructus. Els sufixes pronominals.

4

El verb fort I: Conjugaciˇ bÓsica (G). Imperatiu, pretŔrit, present.

5

El verb fort II: Conjugaciˇ bÓsica (G). Estatiu, perfecte, els sufixes verbals, el ventiu, el subjuntiu.

6

La Conjugaciˇ Gt.Les construccions Modals (precatiu, cohortatiu, vetitiu, prohibitiu). Adjectius i pronoms demostratius i interrogatius.

7

Les Conjugacions I. Els pronoms independents.

8

Les Conjugacions II. Els pronoms indefinits.

9

Els verbs de tercera radical dŔbil ( tertiae infirmae). El pronom relatiu.

10

Els verbs de segona radical dŔbil (mediae infirmae). Tipologia nominal.

11

Els verbs de primera radical alef, iod, nun.

12

Els verbs de primera radical waf. Construccions d’infinitiu. Els numerals.

13

Els verbs amb quatre radicals. izuzzum. Els verbs amb dues radicals dŔbils.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El règim de classes constarà de dues parts ben definides. Cadascuna de les parts esmentades a l’apartat anterior serà explicada pel docent. Per a garantitzar l’assimilació dels continguts cadascuna de les lliçons tindrà una part pràctica encarada que l’alumne assimili els continguts impartits. Aquesta part pràctica, constarà de petits exercicis que l’alumne haurà de resoldre, i servirà al mateix temps per a avaluar els seus progressos. Un cop finalitzada l’explicació i assimilació dels dotze temes enumerats, es passarà a la traducció del text bàsic per a l’aprenentage de l’acadi, el codi de Hammurapi.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 


Juntament amb l’avaluació continuada hi haurà una prova, que constarà de la traducció i anàlisi gramatical d’un o diversos artícles del Codi de Hammurapi.
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única.

 

Avaluaciˇ ˙nica


En cas que l’estudiant no pugui seguir l’avaluació continuada, pot acollir-se a l’avaluació única sempre que ho sol·liciti en els terminis i termes establerts per la Facultat.
 
L’avaluació única consistirà en un examen o un treball amb el valor del 100% de la nota.