Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anàlisi de Neuroimatge

Codi de l'assignatura: 568691

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Barbara Segura Fabregas

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62,5

 

Activitats presencials i/o no presencials

16

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

22,5

Aprenentatge autònom

24

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Bàsiques

• CB9

• CB10

 

Generals

• CG1

• CG2

• CG5

 

Específiques

• CE3

• CE4

• CE5

• CE7

• CE8

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer les principals eines disponibles per analitzar imatges adquirides per ressonància magnètica (RM) i saber escollir-ne les adequades a l’hora de dissenyar un estudi.

• Comprendre les similituds i les diferències dels principals mètodes de processament i anàlisi estadística d’imatge per RM.

• Iniciar-se en el preprocessament i l’anàlisi d’imatges morfològiques i funcionals.

• Interpretar els resultats d’RM a escala anatòmica i funcional.

• Explicar la relació entre perfils cognitius o variables externes i les troballes en anàlisi d’RM a escala funcional i estructural.

• Analitzar i valorar amb esperit crític les troballes científiques a l’hora de llegir un treball publicat.

• Aprendre a valorar i respectar el dret a la confidencialitat de les dades clíniques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Anàlisi de neuroimatge amb SPM (10 h en total)

*  • Anàlisi de la morfologia de la substància grisa mitjançant VBM (4 h d’activitat teoricopràctica)

• Anàlisi d’imatge de RM funcional (6 h d’activitat teoricopràctica)

2. Anàlisi d’imatge per tensor de difusió utilitzant FSL (2 h, seminari)

3. Estudi de gruix cortical amb Freesurfer (2 h, seminari)

4. Introducció a les anàlisis de connectivitat funcional i estructural (2 h, seminari)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials
- Teoria. Es dediquen 10h a explicar cada una de les tècniques d’imatge. Durant aquestes
sessions es presenten els tipus d’imatges a tractar i les bases de la tècnica, així com
s’inclouen la presentació i simulació de tots els passos implicats a l’anàlisi.


- Pràctiques especials. Els alumnes dediquen 4 h a l’ús del programa SPM per analitzar
imatges d’RM estructural i funcional i 2h a l’analisi de DTI i gruix cortical. En aquestes
sessions, es proporciona el material i els recursos perquè l’alumne faci les anàlisis
corresponents de manera autònoma.

Activitats tutoritzades

Preparació d’un treball tutoritzat que consisteix en la redacció dels mètodes, resultats i discussió de les dates obtingudes a les sessions de pràctiques per presentar-se en un format d’article científic.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

S’avaluen els coneixements teòrics i pràctics adquirits, així com l’assistència, la participació en les activitats i les habilitats assolides:

• examen final: 60 %

• assistència a classe: 20 %

• treball: 20 %

Qualificacions: 0-4,9 suspens; 5-6,9 aprovat; 7-8,9 notable, i 9-10, excel·lent.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

R.S.J. Frackowiak, K.J. Friston, C. Frith, R. Dolan, C.J. Price, S. Zeki, J. Ashburner, and W.D. Penny. Human Brain Function. 2nd ed. San Diego [etc.] : Elsevier Academic Press,  2004  Enllaç

[També, accés en línia per als usuaris UB]  Enllaç

Huettel S, Song A.W, and McCarthy G. Functional Magnetic Resonance Imaging. 3rd ed. Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2014  Enllaç

Falcon C. Analisis estadístico de imágenes. Annexo 2. pp 797-807. En Diego Redolar. Neurociencia cognitiva. Madrid : Médica Panamericana, cop. 2014.

 

  Enllaç

Introduction to neuroimaging analysis / Mark Jenkinson, Michael Chappell

Jenkinson, Mark, autor New York, NY : Oxford University Press, [2017]

Format:Llibre

Disponible a Campus Clínic (616-073 JEN)

Més detalls

Col·lecció

Oxford neuroimaging primers

Descripció

258 pàgines : il·lustracions ; 24 cm

Matèria

Sistema nerviós

Cervell

Diagnòstic per la imatge

Autor addicional

Chappell, Michael, autor

Bibliografia

Inclou referències bibliogràfiques i índex

Identif.CCUC

.b70004699

ISBN

9780198816300

http://Introduction to neuroimaging analysis  Enllaç

An introduction to resting state fMRI functional connectivity / Janine Bijsterbosch, Stephen Smith, Christian Beckmann

Bijsterbosch, Janine, autor New York, NY : Oxford University Press, 2017 First edition

Format:Llibre

Disponible a Campus Clínic (616.8:577 BIJ)

Més detalls

Col·lecció

Oxford neuroimaging primers

Descripció

xiii, 138 pàgines : il·lustracions ; 25 cm

Matèria

Imatges per ressonància magnètica

Neurobiologia

Autor addicional

Smith, Stephen, 1968- autor

Beckmann, Christian, autor

Bibliografia

Inclou referències bibliogràfiques i índex

Identif.CCUC

.b70046736

ISBN

9780198808220

An introduction to resting state fMRI functional connectivity / Janine Bijsterbosch, Stephen Smith, Christian Beckmann

Bijsterbosch, Janine, autor New York, NY : Oxford University Press, 2017 First edition

Format:Llibre

Disponible a Campus Clínic (616.8:577 BIJ)

Més detalls

Col·lecció

Oxford neuroimaging primers

Descripció

xiii, 138 pàgines : il·lustracions ; 25 cm

Matèria

Imatges per ressonància magnètica

Neurobiologia

Autor addicional

Smith, Stephen, 1968- autor

Beckmann, Christian, autor

Bibliografia

Inclou referències bibliogràfiques i índex

Identif.CCUC

.b70046736

ISBN

9780198808220

Pàgina web

http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm/doc/biblio/Author/ASHBURNER-J.html  Enllaç

http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm/  Enllaç

http://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/   Enllaç

http://www.fmrib.ox.ac.uk/fsl/  Enllaç

Text electrònic

Fornito   &    Zalesky   &    Bullmore.  Fundamentals of Brain Network Analysis. Elsevier. 2016  Enllaç