Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Lectures Platòniques

Codi de l'assignatura: 569184

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Monserrat Molas

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

62

(Excepcionalment, algunes hores presencials seran activitats en horaris diferents a l'habitual.)

 

-  Teoria

Presencial

 

12

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

6

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

11

 

-  Seminari

Presencial

 

18

 

-  Altres pràctiques

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

36

Aprenentatge autònom

27

 

 

Recomanacions

 

El curs s’imparteix en català

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Lectura de textos clàssics

 

Interpretació crítica de textos.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Lectura contextualitzada dels diàlegs de Plató.

Coneixement de diferents corrents d’interpretació de l’obra platònica.

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Llegir Plató. Pressupòsits. Hermenèutica i Platonisme

2

Diàlegs platònics més senzills. Figures i desplaçaments

3

Lectures dramàtiques.

4

Lectures platòniques

5

L’ensenyament platònic

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sessions presencials: exposicions del professor.

Seminari dirigit: lectura de textos i discussió amb els intèrprets.

Treball de l’alumne: preparació de les sessions presencials, del seminari dirigit i del treball final de curs. Participació en activitats extraordinàries (conferències, seminaris)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Seguiment i participació a classe (20%). Exercici teories d’interpretació (20 %). Memòria del curs escrita i oral (20%). Interpretació d’un diàleg (20%). Presentació oral interpretació (20%).

 

Avaluació única

Exercici teories d’interpretació (35 %). Interpretació d’un diàleg (30%). Presentació oral interpretació (35%).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Plató. Diàlegs. vint-i-quatre volums. Barcelona: Fundació Bernat Metge, 1924-2017.

Antoni Bosch-Veciana, Amistat i unitat en el Lisis de Plató, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 2003

Antoni Bosch-Veciana / Josep Monserrat-Molas (ed), Philosophy and Dialogue, Barcelona: Societat Catalana de Filosofia-Institut d’Estudis Catalans, 2 volums, 2006 i 2010.

Xavier Ibáñez Puig, Lectura del Teetet de Plató. Saviesa i prudència en el tribunal del saber, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 2007.

F. Lisi, M. Migliori, J. Monserrat, Formal Structures in Plato’s Dialogues. Sankt Agustin: Akademia. 2011.

Josep Monserrat-Molas (ed.), Hermenèutica i platonisme, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 2002

Jordi Sales i Coderch, Estudis sobre l’ensenyament platònic: Figures i desplaçaments, Barcelona: Anthropos, 1992.

Jordi Sales i Coderch, A la flama del vi. El Convit platònic, filosofia de la transmissió, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 1996.

T. A. Szlezak, Come Leggere Platone, Milano: Rusconi Libri, 1991

Josep Monserrat, El Polític de Plató. La gràcia de la mesura, Barcelona: Barcelonesa d’Edicions, 1999.