Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Al costat del Nihilisme

Codi de l'assignatura: 569202

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Esquirol Calaf

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

28

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

28

Treball tutelat/dirigit

47

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 


 Lectura i comprensió de textos de filosofia contemporània. Capacitat d’expressió oral i escrita.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Analitzar la significació del nihilisme contemporani i presentar una proposta filosòfica que hi respon i que agafa la forma d’una antropologia filosòfica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Experiència nihilista i cura poiètica

*  1. Cartografia del no-res

2. “Hi ha”, proximitat i infinit (Levinas)

3. Intempèrie, replec del sentir i ferida infinita

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Seminari. Lectura i comentari de textos per part del professor en diàleg amb els alumnes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Assistència i participació al seminari, comentari de text, i treball escrit.

 

Avaluació única

 Treball escrit. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

Levinas, E. Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme, 2012.

Levinas, E. De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Salamanca: Sígueme, 1987.

Esquirol, J. M. La resistencia íntima. Barcelona: Acantilado, 2015.

Esquirol, J. M. La penúltima bondad. Barcelona: Acantilado, 2018.

Esquirol, J.M., Humà, més humà. Una antropologia de la ferida infinita, Barcelona, Quaderns Crema, 2021.