Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Problema Teologicopolític en la Filosofia Moderna

Codi de l'assignatura: 570687

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: JOSEP OLESTI VILA

Departament: Facultat de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

El curs consistirà en un estudi del problema conceptual del teologicopolític, des de la seva formulació moderna més depurada, tal com apareix en les obres de Hobbes i de Spinoza, fins a la seva deriva posterior, a través de les figures més significatives que se n’han ocupat, particularment Bayle, Mendelssohn i Bruno Bauer.
 

 

 

Blocs temàtics

 

Núm..

Títol

1

Temari

*   


  1. L’elaboració del teologicopolític en Hobbes: l’articulació de convicció i obediència. 

  2. De la llibertat in foro interno al reconeixement in foro externo:Spinoza. 

  3. La configuració moderna de la idea de tolerància: dels esforços de Locke a l’apoteosi de Bayle. 

  4. El cas del judaisme, o la prova del nou: Mendelssohn. 

  5. Les insuficiències del concepte modern de tolerància: Bruno Bauer. 

  6. Apunt sobre la reaparició del teològico-polític: Carl Schmitt. Els debats amb Leo Strauss i Hans Blumenberg.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El curs consistirà en la presentació per part del professor dels autors objecte d’estudi i d’un seminari, amb intervenció activa dels estudiants, sobre el llibre de Schmitt objecte d’avaluació.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

L’avaluació es farà, fonamentalment, a partir de la recensió, per part de l’estudiant, del llibre següent (que serà també l’objecte principal del seminari de l’assignatura):

Schmitt (C.), Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Hamburg, 1938; reed. Stuttgart: Klett-Cotta, 2003. Hi ha traducció castellana: El Leviathan en la Teoría del Estado de Tomás Hobbes, Buenos Aires: Struhart & Cía., 1990, i també: Granada: Comares, 2004.