Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: La Relació entre l'Ésser Humà i la Natura

Codi de l'assignatura: 570708

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Marcel François Cano Soler

Departament: Departament de Filosofia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

22

 

-  Teoria

Presencial

 

18

 

-  Seminari

Presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

62

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Coneixements: proporcionar un coneixement essencial al voltant de l’origen cultural de les problemàtiques ambientals contemporànies.

Habilitats: capacitat d’anàlisi, capacitat crítica, saber relacionar conceptes, identificar els nuclis essencials de problemàtiques complexes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Analitzar l’articulació dels dos conceptes – natura i ésser humà - a Occident, des dels seus orígens fins els nostres dies, posant especial èmfasi en l’actual moment històric. L’objectiu és fer palesa la problemàtica relació que s’estableix dins la nostra cultura entre la natura i l’ésser humà analitzant els canvis cosmovisionals que ens han portat fins la nostra complexa situació actual.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: ecologia humana.

2. El període pre-modern.

3. Des de la Modernitat fins els nostres dies.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 


Plantejament teòrico-pràctic on hi haurà una part d’exposició per part del professor i una altra de treball individual i en grup per part dels alumnes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


Treball individual per part dels alumnes.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CAMPBELL, B. Ecologia humana. La posición del hombre en la naturaleza. Barcelona: Salvat Ediciones, 1994.

GLACKEN, C. J. Huellas en la playa de Rodas. Naturaleza y cultura en el pensamiento occidental desde la Antigüedad hasta finales del siglo XVIII. Barcelona: Ediciones del Serval, 1996.

LEAKEY, R. La formación de la humanidad. Barcelona: Optima, 1993.

BAYLY, C. A. La naissance du monde moderne (1780-1914). París: Les editions de l’Atelier – Le Monde Diplomatique, 2006.