Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: El Mar Mediterrani: un Espai d'Intercanvis

Codi de l'assignatura: 571133

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ida Mauro

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  TeoricoprÓctica

No presencial

 

36

 

(Virtual)

Treball tutelat/dirigit

39

Aprenentatge aut˛nom

50

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

BÀSIQUES

Comprendre la complexitat de les modalitats amb què es desenvolupen els intercanvis en el context del Mediterrani de l’edat moderna, per tal de plantejar preguntes originals i emprendre noves perspectives d’anàlisi en les recerques dedicades a aquesta temàtica.

 

Comunicar els resultats de les recerques, i les raons últimes que les sostenen, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats en l’àmbit de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

 

GENERALS

Elaborar i manejar escrits, informes i procediments d’actuació més idonis per als problemes suscitats en la investigació en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

 

Analitzar de manera crítica treballs en l’àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

 

ESPECIFIQUES

Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d’una perspectiva comparada

 

Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

 

Comprendre que el coneixement històric està en contínua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Comprendre les claus i els elements més importants de les èpoques moderna i contemporània, especialment pel que fa als aspectes socials i culturals.

 

 

Referits a habilitats, destreses

Dur a terme treballs de tipus transversal, entenent les bases de la metodologia històrica per mitjà de fonts diverses: bibliogràfiques, històriques i literàries.

 

Referits a actituds, valors i normes

L’estudiant ha d’aprendre amb una actitud d’esforç per cercar, llegir, reflexionar.

Col·laborar en les diferents tasques proposades en la plataforma online amb estudiants de les altres universitats que participen al màster.

 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1. Xarxes i fronteres. Infraestructures i comunicacions

2. 2. PresŔncies i absŔncies. Emigrants, viatgers i diplomÓtics

3. 3. L’intercanvi de les coses: grups i subjectes que distribueixne i consumeixen

4. 4. L’intercanvi dels models: escrits i formes de la vida quotidiana

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1. Aspectes generals La metodologia de les assignatures impartides en línia fomentarà la participació activa de l’alumnat, a través de les eines de la plataforma del curs (https://moodlehistmod.com.es), mitjançant un programa de lectures i realització d’activitats, preparades pel professorat.

2. Procés d’aprenentatge L’alumne tindrà a la seva disposició una sèrie de materials, lectures complementàries, guies d’estudi, etc, per tal de facilitar el seu aprenentatge, seguint un calendari de tasques. Els textos i lectures complementàries comprendran bona part de la matèria teòrica de l’assignatura i poden consistir tant en materials proporcionats pel professorat, com en altres materials que l’alumnat buscarà, seguint les indicacions del professor. Pel que fa a les activitats, podran consistir en qüestionaris, comentaris, debats, recerca i anàlisi de documents, o un altre tipus d’exercicis.

3. Tutorització La comunicació i l’acompanyament a l’estudiant es realitzarà mitjançant correu electrònic, tauler d’anuncis, fòrum o tutories en línia. Per facilitar la interacció entre l’estudiantat i el professorat, el debat i l’intercanvi d’idees, així com per a completar la docència teòrica, a més del correu electrònic, es poden habilitar els corresponents espais (ja siguin fòrums, blog o wiki, etc.), per potenciar l’aprenentatge col·laboratiu, així com videoconferència, tant per explicacions, debats entre els participants al curs o resolució de dubtes, com per tutories.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Realització de:

a) Proves d’avaluació contínua que es proposaran en la plataforma en línia.

b) Participació en les tutories en línia

 

Les característiques principals de les proves es comunicaran abans de començar el curs.

Les proves es desenvoluparan al voltant de quatre debats dedicats als temes de l’assignatura.

PAC 1: participació activa a la tutoria online de preparació dels debats (10% de l’avaluació global).

PAC 2: lectura i presentació d’un breu estat de la qüestió sobre un dels temes de l’assignatura (25%).

PAC 3: participació al debat online amb preguntes i observacions (25%).

PAC 4: recollida, en format d’article informatiu publicat al fòrum, dels resultats d’un dels debats (40%).

 

 

 

Avaluaciˇ ˙nica

Avaluació única. Lliurar les proves indicades en acabar el curs, última data útil: 13 de juny.

Reavaluació. Lliurar les proves indicades abans del 6 de juliol.

 

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

- David Abulafia (ed.), El Mediterráneo en la historia, Barcelona, Crítica, 2003.

- Dionigi Albera; Maryline Crivello; Mohamed Tozy (dirs.), Dictionnaire de la Méditerranée, Arles, Actes Sud, 2016.

- Fernand Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, FCE, 1977, 2 vols.

- Jaume Dantí, Xavier Gil, Diego Sola (eds.), Actes del VIII Congrés d’Història Moderna de Catalunya: «Catalunya i el Mediterrani». Barcelona, 17-20 desembre 2018, Barcelona, Àrea d’Història Moderna de la Universitat de Barcelona, 2020. https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/article/view/371135

- Georges Duby (ed.), Els ideals de la Mediterrània dins de la cultura europea, Intitut Català d’Estudis Mediterranis, Barcelona, 1995

- John Julius Norwich, El Mediterráneo. Un mar de encuentros y conflictos entre civilizaciones, Barcelona, Ariel, 2008.

- Pedralbes. Revista d’Història Moderna, vol. 38/2018 dossier: El món marítim mediterrani a l’època moderna, segles XVI-XVIII; vol. 39/2019 volum especial: Catalunya i el Mediterrani a l’edat moderna; vol. 40/2020 dossier: Iberia, the Mediterranean and the larger world in the late medieval and early modern periods. https://www.raco.cat/index.php/Pedralbes/

- José Enrique Ruíz-Domenech, El Mediterráneo. Historia y Cultura, Barcelona, Península, 2004.

- Giampaolo Salice, La terra ai forestieri, Roma, Pacini, 2019.

- Catherine Virlouvet; Brigitte Marin, Entrepôts et trafics annonaires en Méditerranée: Antiquité-Temps modernes, Roma, École Française de Rome, 2016.