Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Identitats Territorials i Nacionals al Mediterrani Occidental

Codi de l'assignatura: 571134

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Agusti Alcoberro Pericay

Departament: Facultat de Geografia i Hist˛ria

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

24

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

12

Treball tutelat/dirigit

29

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees en el context de la recerca en H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

 

Comunicar les conclusions i els coneixements i raons darreres que les sostenen a públics especializats i no especialitzats d’una manera clara i entenedora en l’àmbit de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

 

Elaborar i utilitzar escrits, informes i procediments d’actuació idonis per als problemes suscitats en la recerca en Història del Mediterrani Occidental

 

Analitzar de forma crítica treballs en l’àrea de la H.ª Moderna del Mediterrani Occidental

 

Analitzar la Història Moderna del Mediterrani Occidental des d’una perspectiva comparada

 

Analitzar la història local i regional de la Història Moderna del Mediterrani Occidental

 

Comprendre que el coneixement històric està en coníinua construcció i identificar les diferents perspectives historiogràfiques

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Conèixer diverses realitats territorials, identitàries i polítiques del Mediterrani Occidental a l’Edat Moderna

 

Analitzar conflictes i casos concrets en el marc general del Mediterrani Occidental a l’Edat Moderna

 

Cercar i analitzar informació sobre la matèria mitjançant fonts primàries i secundàries, contrastar les diverses fonts i elaborar conclusions i reflexions sobre el tema, tant orals com escrites

 

 

Blocs temÓtics

 

1. 1.Estats moderns i identitats nacionals

1.1. Factors de cohesió / divisió: llengua, història, geografia, religió, escola, impremta

1.2. La formació dels tòpics nacionals i de gènere

1.3. Els desplaçats: minories ètniques, exilis religiosos i polítics, colonitzacions

2. Identitats i territoris

2.1. La Monarquia Catòlica: factors de cohesió i de divisió

2.2. Itàlia: nació o mosaic d’estats?

2.3. Occitània i la formació de la França moderna

2.4. El cors barbaresc: la resposta a una distància creixent

2.5. La identitat catalana abans i després del 1714

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

- Mètode expositiu

- Lectura i anàlisi de fonts primàries i secundàries

- Resolució d’exercicis i problemes

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

- Assistència i participació a les classes i tutories:  10 % de la nota

- Exercicis i activitats d’encàrrec setmanal: 20 % de la nota

- Presentació oral dels treballs: 20 % de la nota

- Treballs escrits: 50 %

 

Avaluaciˇ ˙nica

- Treballs escrits

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Álvarez-Ossorio Alvariño, A., Gacría García, B. J. (eds.): La Monarquía de las Naciones, Patria, nación y naturaleza en la Monarquía de España. Madrid, Fundación Carlos de Amberes, 2004

Amstrong, J.: Nations Before Nationalism. Chapell Hill, University of Noth Carolina Press, 1982

Anderson, B.: Comunitats imaginades. Reflexió sobre l’origen i la propagació del nacionalisme. Catarroja, Afer, 2005

Galasso, G.: En la periferia del Imperio. La Monarquía Hispánica y el Reino de Nápoles. Barcelona, Península, 2000

Genet, J.-Ph. (ed.): L’état moderne: genèse, bilans et perspectives. París, CNRS, 1989

Ivetic, E.: Storia dell’Adriatico. Bolonya, Il Mulino, 2019

Salice, G. (cur.): La terra ai forestieri. Pisa, Pacini, 2019

Serra i Puig, E.: La formació de la Catalunya moderna (1640-1714). Vic, Eumo ed., 2018