Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Línies de Recerca en Infermeria

Codi de l'assignatura: 572485

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Avelina Tortosa Moreno

Departament: Departament d'Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Professorat

 

Dra. Avelina Tortosa i Moreno, Dra. Cristina Martínez Martínez, Dra. Eva Guix, Dra. Adelaida Zabalegui

 

 

Consideracions prèvies

 

Les classes s’imparteixen en català, castellà i anglès segons el bloc temàtic i les característiques dels alumnes.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

10

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

20

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

20

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Bàsiques i generals

— Capacitat per utilitzar el potencial investigador òptim en les cures, la gestió i la docència.

— Capacitat per utilitzar i gestionar recursos (documentals, informàtics, audiovisuals, etc) per desenvolupar estudis d’investigació multidisciplinaris.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera fonamentalment autodirigida o autònoma.

Específiques

— Capacitat per identificar, mitjançant la recerca en bases de dades bibliogràfiques, les investigacions que es fan en cures infermeres. Reconèixer les línies potencials de recerca futura i proposar dissenys de recerca en aquest camp específic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Fomentar la realització de projectes de recerca seguint les línies de recerca prioritàries que afavoreixen el desenvolupament professional infermer.

 

— Conèixer i comprendre el concepte de recerca, grups de recerca, fonts de finançament de la recerca i doctorat.

 

— Aconseguir i mantenir una perspectiva clínica per fomentar la recerca i millorar les cures aplicades als pacients.

 

En la mesura del possible, la perspectiva de gènere s’incorporarà al desenvolupament de l’assignatura.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bloc temàtic 1

*  Concepte de recerca. Grups de recerca. Xarxes de recerca. Finançament de la recerca. Doctorat

2. Bloc temàtic 2

*  Grups de recerca i línies de recerca del doctorat en Infermeria i Salut:
Presentació de la recerca portada a terme en grups de recerca consolidats o emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la disciplina.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes participatives
— Taules rodones i col·loquis.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada

  • Assistència a les classes 30% de la nota, amb una assistència mínima del 70%
  • Exercici de síntesi i reflexió programa de doctorat (30% de la nota)
  • Exercici de síntesi i reflexió de les presentacions (30% de la nota)
  • Realització CV format CVN (10% de la nota)

 

Avaluació única

Ateses les característiques de l’assignatura, l’avaluació única sols permet treure una nota màxima de 5 punts sobre 10 i s’especificarà al Campus Virtual de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Investigación en enfermería : quinta edición / Kate Gerrish, Anne Lacey. Madrid : McGraw-Hill/Interamericana de España, cop. 2008

Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia : 5a edición / Nancy Burns, Susan K. Grove ; con la colaboración especial de Jennifer Gray. Barcelona : Elsevier, cop. 2012.

Article

3. Henly, S. J., McCarthy,D.O.,Wyman, J. F., Stone, P.W., Redeker, N. S., McCarthy, A. M., Conley, Y. P. (2015). Integrating emerging
areas of nursing science into PhD programs. Nursing Outlook, 63(4), 408–416. doi: 10.1016/j.outlook.2015.04.010

4. Henly, S. J., Wyman, J. F., & Findorff, M. J. (2011). Health and illness over time: The trajectory perspective in nursing science. Nursing Research, 60(3 Suppl), S5–S14. doi: 10.1097/NNR.0b013e318216dfd3

Pàgina web

1. Agència de gestió d’Ajuts Universitaris a la recerca AGAUR http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/index.jsp

2. Ministerio de economia y competitividad (MINECO) http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD

Recerca i Innovació en Salut https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/linies_dactuacio/recerca/