Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microbiota Intestinal

Codi de l'assignatura: 572942

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Rosa María Casas Rodriguez

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

35

 

-  Teoricopràctica

No presencial

 

35

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències Transversals
Coneixement de la microbiota intestinal

Introduir el paper de la microbiota intestinal en la salut i la malaltia, així com en les alteracions de la microbiota intestinal

Competències Específiques

Microbiota humana. Microbiota intestinal

Tècniques d’anàlisi de la composició de la microbiota intestinal

Funcions de la microbiota intestinal

Patologies associades a la microbiota intestinal

Modificacions en la microbiota intestinal

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals:

Conèixer la microbiota intestinal i les seves funcions, així com les patologies associades amb l’alteració de la microbiota

Objectius específics:

Entendre els principals conceptes relacionats amb la microbiota intestinal

Conèixer la composició i funcions de la microbiota intestinal en l’èsser humà

Estudiar les patologies relacionades amb l’alteració de la microbiota intestinal

Estudiar els factors que impacten sobre la composició de la microbiota

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció a la microbiota humana

1.1. Microbiota i altres conceptes

1.2. Establiment i maduració de la microbiota intestinal al llarg de la vida

1.3. Composició de la microbiota intestinal humana

1.4. Estudi de la microbiota 

2. Funcions de la microbiota intestinal

2.1. Funció nutritiva i metabólica

2.2. Funció de protecció contra patogens

2.3. Funció immunomoduladora de la microbiota intestinal

3. Patologies associades amb la microbiota intestinal

3.1. Malalties gastrointestinals

3.2. Malalties metabòliques: obesitat, diabetes tipus2

3.3. Malalties autoinmunes

3.4. Malaltia cardiovascular

3.5. Malaltia neurològica i psiquiàtrica

4. Canvis en la microbiota intestinal

4.1. Probiòtics, prebiòtics i trasplantament fecal de microbiota. Conceptes, historia i aplicacions

4.2. Antibiòtics. Impacte sobre la microbiota intestinal

5. Dietes, exercici físic i microbiota intestinal

5.1. Influència de la dieta en la microbiota intestinal

5.2. Exercici físic i microbiota intestinal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’activarà online del 14 de març al 28 d’abril del 2022

Als alumnes se’ls facilitarà els mòduls en diapositives en format pdf, així com els resums de cada mòdul. A més, al final de cada mòdul s’entregarà la bibliografia emprada per poder així refermar coneixements o aprofundir més sobre els temes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen: la prova constarà de 10 a 20 preguntes tipus test per mòdul amb 5 opcions, de les quals nomès hi haurà una correcta. El nombre de preguntes dependrà de l’extensió de cadascun dels mòduls.

Per aprovar l’assignatura s’haurà de superar el 80% de les preguntes tipus test de cada mòdul.  

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Article

Clemente JC, Ursell LK, Parfrey LW, Knight R. The impact of the gut microbiota on human health: an integrative view. Cell. 2012 Mar 16;148(6):1258-70. 

Moreno-Indias I, Cardona F, Tinahones FJ, Queipo-Ortuño MI. Impact of the gut microbiota on the development of obesity and type 2 diabetes mellitus. Front Microbiol. 2014 Apr 29;5:190

Jandhyala SM, Talukdar R, Subramanyam C, Vuyyuru H, Sasikala M, Nageshwar Reddy D. Role of the normal gut microbiota. World J Gastroenterol. 2015 Aug 7;21(29):8787­-803

Moreno-Indias I, Sánchez-Alcoholado L, Pérez-Martínez P, Andrés-Lacueva C, Cardona F, Tinahones F, Queipo-Ortuño MI. Red wine polyphenols modulate fecal microbiota and reduce markers of the metabolic syndrome in obese patients. Food Funct. 2016 Apr;7(4):1775-87

Morrison DJ, Preston T. Formation of short chain fatty acids by the gut microbiota and their impact on human metabolism. Gut Microbes. 2016 May 3;7(3):189-200

Kumar M, Babaei P, Ji B, Nielsen J. Human gut microbiota and healthy aging: Recent developments and future prospecti ve. Nutr Healthy Aging. 2016 Oct 27;4(1):3-16

HeM,ShiB. Gut microbiota as a potential target of metabolic syndrome: the role of probiotics and prebiotics. Cell Biosci. 2017 Oct 25;7:54

Cerdó T, Ruíz A, Suárez A, Campoy C. Probiotic, Prebiotic, and Brain Development. Nutrients. 2017 Nov 14;9(11).

Battson ML, Lee DM, Weir TL, Gentile CL. The gut microbiota as a novel regulator of cardiovascular function and disease. J Nutr Biochem. 2017 Dec 27;56:1-15